CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

CUR Rapport 232 - Falende constructies

Case-onderzoek naar structurele oorzaken van falen en maatregelen die dat tegengaan

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Druk:0
 • Artikelnummer:CRW C232
 • Thema: Infratechniek

Met enige regelmaat wordt de bouwwereld geconfronteerd met falende constructies: bouwwerken waarvan de constructieve veiligheid onvoldoende blijkt en waarbij de sterkte, stabiliteit en integriteit van het bouwwerk in het geding zijn. Onderzoeken naar instortingen en andere constructieve gebreken hebben geleid tot het CUR Bouw & Infra rapport 232 ‘Falende constructies’, waarin de oorzaken en gevolgen van onvoldoende constructieve veiligheid worden geanalyseerd. Dat gebeurde aan de hand van vijftien cases, waarbij het falen varieert van relatief geringe materiële tot ernstige ongevallen. Het betreft bouwwerken van verschillende aard (van woningen tot complexe multifunctionele werken), met opdrachtgevers uit private en publieke sector en gerealiseerd met verschillende bouworganisatie-vormen. Inclusief praktische aanbevelingen om falende constructies te voorkomen.

 
€ 60,00
excl. 9% btw
 • Dit CUR-Rapport analyseert aan de hand van 15 casussen de oorzaken van falende  constructies in de bouw en doet aanbevelingen om dit falen te voorkomen. Niet alleen de veiligheid, maar ook de kosten van incidenten vormen een goed motief om aandacht te schenken aan constructieve veiligheid. Van belang voor: ontwerpers, constructeurs, adviseurs, leveranciers en aannemers in de bouw.
  1. Inleiding
  2. Doel en wijze van onderzoek
  3. Cases
  4. Mix van cases en oorzaken
  5. Structurele oorzaken van instortingen en incidenten
  6. Resultaten van aanverwante onderzoeken en acties
  7. Conclusies en aanbevelingen
  8. Bijlagen:
  1. Overzicht commissieleden en financiers
  2. Samenvattingen van de 15 case rapporten
  3. Position Paper Platform Constructieve Veiligheid
  4. Literatuur
Scroll naar boven