CUR-Aanbeveling 116: 2017

AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Aantal pagina's:126
  • Druk:0
  • Artikelnummer:CRW AA116:2017

In 2012 is de eerste uitgave van CUR-Aanbeveling 116 verschenen. Op basis van de opgedane ervaringen en de resultaten van aanvullende onderzoeken, is deze CUR-Aanbeveling herzien wat betreft de verwijzing naar relevante normen, het toepassingsgebied, eisen aan het te gebruiken AEC-granulaat en beproevingsmethoden. Verder wordt ook “circulariteit” geïntroduceerd.

 
€ 95,00
excl. 9% btw
  • Deze CUR-Aanbeveling bevat aanvullende regels op basis waarvan AEC-granulaat kan worden toegepast als gedeeltelijke vervanging van grind of als gedeeltelijke vervanging van zand én grind in niet-voorgespannen beton.
    Hiermee wordt voorzien in de noodzakelijke aanvullende technische regelgeving op NEN-EN 1992-1-1, NEN-EN 206-1 + NEN 8005 en NEN-EN 13670. Aangenomen mag worden dat toepassing van deze bepalingen in combinatie met NEN 1992-1-1 zal leiden tot het geëiste betrouwbaarheidsniveau van bouwconstructies conform het Bouwbesluit.
    CUR-Aanbeveling 116:2017 is van toepassing op de sterkteklassen C12/15 tot en met C30/37 en op alle milieuklassen volgens NEN-EN 206-1 + NEN 8005, waarbij in milieuklasse XA alleen XA1 is toegestaan.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven