CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

CUR-Aanbeveling 116: 2017

AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Aantal pagina's:126
 • Druk:0
 • Artikelnummer:CRW AA116:2017
 • Thema: Civieltechnische constructies

In 2012 is de eerste uitgave van CUR-Aanbeveling 116 verschenen. Op basis van de opgedane ervaringen en de resultaten van aanvullende onderzoeken, is deze CUR-Aanbeveling herzien wat betreft de verwijzing naar relevante normen, het toepassingsgebied, eisen aan het te gebruiken AEC-granulaat en beproevingsmethoden. Verder wordt ook “circulariteit” geïntroduceerd.

 
€ 99,00
excl. 9% btw
 • Deze CUR-Aanbeveling bevat aanvullende regels op basis waarvan AEC-granulaat kan worden toegepast als gedeeltelijke vervanging van grind of als gedeeltelijke vervanging van zand én grind in niet-voorgespannen beton.
  Hiermee wordt voorzien in de noodzakelijke aanvullende technische regelgeving op NEN-EN 1992-1-1, NEN-EN 206-1 + NEN 8005 en NEN-EN 13670. Aangenomen mag worden dat toepassing van deze bepalingen in combinatie met NEN 1992-1-1 zal leiden tot het geëiste betrouwbaarheidsniveau van bouwconstructies conform het Bouwbesluit.
  CUR-Aanbeveling 116:2017 is van toepassing op de sterkteklassen C12/15 tot en met C30/37 en op alle milieuklassen volgens NEN-EN 206-1 + NEN 8005, waarbij in milieuklasse XA alleen XA1 is toegestaan.

Scroll naar boven