Gerelateerd


CROW-CUR Handboek 2:2020

Inspectie elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties (E&WI)

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Aantal pagina's:70
 • Druk:0
 • ISBN:978-90-6628-675-7
 • Artikelnummer:CRW C1023
 • Thema: iAMPro, Management openbare ruimte, Waterbouw

Het CROW-CUR Handboek 2:2020


Het CROW-CUR Handboek 2:2020 geeft (achtergrond)informatie voor inspecties van elektrotechnische- en werktuigbouwkundige onderdelen van civieltechnische constructies. Deze informatie draagt bij aan de kennis van inspecteurs/adviseurs en levert de benodigde informatie uit het veld om advisering verder vorm te geven. Verder zorgt het voor het bewust omgaan met draaiende en spanning-voerende (onder)delen. Bij dit handboek hoort CROW-CUR Aanbeveling 117.

 
€ 96,00
excl. 9% btw
 • Dit handboek vormt, samen met de verwijzingstabellen en CROW-CUR Aanbeveling 117, een onlosmakelijk geheel. Dit betekent dat als CROW-CUR Aanbeveling 117 is voorgeschreven of als eis in een contract is opgenomen, ook de eisen die voortvloeien uit de Inspectiehandboeken en verwijzingstabellen onderdeel zijn van het contract. Mits deze op het moment van uitvraag beschikbaar zijn.

  Doel van het handboek ‘Inspectie Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Installaties’ is het verstrekken van achtergrondinformatie en het geven van richting aan een objectieve manier van inspecteren van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties in kunstwerken. In dit handboek wordt geen richting gegeven aan het advies volgend op de inspectie. Het handboek is bedoeld voor alle stakeholders bij bestaande civiele kunstwerken, zoals inspecteurs, beheerders en constructeurs.
 • 1 Inleiding
  2 Voorbereiding inspecties
  3 Meet- en onderzoeksmethoden
  4 Materiaalbeschrijving
  5 Generieke schademechanismen
  6 Toelichting op de te inspecteren onderdelen/systemen

  Literatuurlijst
  Bijlage A – Termen en definities
  Bijlage B – Kruisjeslijst 
Scroll naar boven