Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

CROW-CUR Aanbeveling 128:2021

AEC-vulstof in ongewapend aardvochtig beton

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Aantal pagina's:34
 • Druk:0
 • ISBN:978 90 6628 694 8
 • Artikelnummer:CRW AA128:2021

AEC-vulstof is geschikt om te worden toegepast in ongewapende, niet-constructieve betonproducten vervaardigd met droge of aardvochtige betonspecie. Dat is de conclusie uit het onderzoek voor de 'CROW-CUR Aanbeveling 128-2021 AEC-vulstof in ongewapend aardvochtig beton'. Deze aanbeveling vormt ook de technische grondslag voor opname van dit type vulstof in de beoordelingsrichtlijn BRL 1804, op basis waarvan certificatie van de vulstof mogelijk is.
 

 
€ 91,00
excl. 9% btw
 • De behoefte aan geschikte vulstoffen voor beton in bijvoorbeeld straatstenen, tegels en trottoirbanden is toegenomen de afgelopen jaren. AEC-vulstof, die wordt geproduceerd uit AEC-bodemas, voorziet mede in deze leemte. Bijkomend voordeel is dat met deze vulstof een minerale reststof hoogwaardig kan worden benut. Dit is in lijn met de ambitie uit het Betonakkoord. Een van de doelen daaruit is 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomende betonreststromen.


  Resultaten onderzoek

  Voor deze CROW-CUR Aanbeveling zijn de relevante eigenschappen en prestaties van de AEC-vulstof in kaart gebracht, waarbij ook aandacht is besteed aan de circulariteit van het beton met AEC-vulstof. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn vastgelegd in een achtergronddocument bij de CROW-CUR Aanbeveling.


  Conclusie onderzoek

  De conclusie van het onderzoek is dat de AEC-vulstof geschikt is om te worden toegepast in ongewapende, niet-constructieve betonproducten vervaardigd met droge of aardvochtige betonspecie. Verder is aangetoond dat door toepassing van AEC-vulstof de materiaalstromen ontstaan door recycling van dat beton opnieuw als grondstof in een tweede leven beton kunnen worden toegepast. Het gebruik van AEC-vulstof is dus volledig circulair op de onderzochte aspecten.


  Wie droegen bij aan de totstandkoming?

  Deze CROW-CUR Aanbeveling is opgesteld door de CROW-werkgroep ‘AEC-vulstof in ongewapend beton’. De uitgave van deze aanbeveling is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Blue Phoenix Group, Betonhuis Cement en Rijkswaterstaat GPO.
   
  De inhoud van CROW-CUR Aanbeveling 128 is voorafgaand aan het verschijnen gedeeld met de leden van NEN-normcommissie 353 039 ‘Beton’ en met de leden van de daaronder ressorterende werkgroep ‘Vulstoffen’. Hun reacties en commentaren zijn zo goed mogelijk verwerkt in deze aanbeveling.
   
Scroll naar boven