CUR-aanbeveling 124:2019

Constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:18-09-2019
 • Aantal pagina's:92
 • Druk:0
 • ISBN:9789066286719
 • Artikelnummer:CRW AA124:2019

CROW-CUR-Aanbeveling 124 sluit aan op bestaande regelgeving en geeft richtlijnen en procedures voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden. Dit heeft enerzijds betrekking op de prioritering voor de beoordeling van een areaal aan kunstwerken (bruggen en viaducten) en anderzijds de beoordeling van de constructieve veiligheid van individuele objecten. De focus van CROW-CUR-Aanbeveling 124 ligt op de veiligheidsfilosofie, het beoordelingsproces, verkeersbelastingen, materiaaleigenschappen en het constructief gedrag.

 
€ 99,00
excl. 9% btw
 • Er zijn naar schatting 55.000 bruggen en viaducten in Nederland waarvan het grootste deel in beheer en/of eigendom is van decentrale overheden. De vraag naar een CROW-CUR-Aanbeveling met een helder overzicht voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van kunstwerken is juist nu actueel, omdat veel bruggen hun theoretische levensduur bereikt hebben of binnenkort gaan bereiken. Het treffen van instandhoudingsmaatregelen kost naar verwachting miljarden euro’s. Daarnaast leveren de afsluitingen die hiermee gepaard gaan verkeershinder op, hetgeen met maatschappelijke kosten en imagoschade gepaard gaat.
   
  Deze CROW CUR-Aanbeveling heeft als doel te voorzien in een informatiebehoefte voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten die in het beheer en/of eigendom zijn van decentrale overheden. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de mogelijkheden die er zijn om de rekenkundige veiligheid (positief) te beïnvloeden. Dit varieert van het gebruik van materiaalonderzoeken, het toepassen van alternatieve verkeersbelastingmodellen voor bruggen in het onderliggende wegennet tot het gebruik van geavanceerdere rekenmethoden.

  Deze aanbeveling is bedoeld voor beheerders en eigenaren van bruggen die verantwoordelijk zijn voor de constructieve veiligheid van hun kunstwerken. Daarnaast is CROW-CUR-Aanbeveling 124 bedoeld voor constructeurs en technisch adviseurs die de constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten moeten beoordelen.
   
  De aanbeveling is gebaseerd op best-practices en bestaande kennis. Voor de beheerder is het vooral van belang om wetenschap te hebben van de aspecten waar rekening mee moet worden gehouden bij de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten, of hoe prioriteiten kunnen worden gesteld voor het beheren van het areaal aan kunstwerken. Voor de technisch adviseur is het vooral van belang om inzicht te krijgen in de wijze waarop rekening kan worden gehouden met conservatismes binnen de vigerende regelgeving.
 • 1.            Inleiding
  2             Termen en definities        
  3             Beoordelingskader           
  4             Beoordelingsproces         
  5             Informatie en archief        .
  6             Materiaaleigenschappen 
  7             Belastingen         
  8             Rekenmethodiek              
  9             Referenties

  Bijlagen:
  Duurzame beschikbaarheid informatie bruggen
  Object Informatie Document Eisen
  Registratie constructieve schades
  Mogelijke materiaalonderzoeken
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven