Gerelateerd


CROW-CUR Aanbeveling 117:2020

Inspectie en advies civiele kunstwerken

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Aantal pagina's:88
 • Druk:0
 • ISBN:9789066286849
 • Artikelnummer:CRW AA117:2020
 • Thema: iAMPro, Management openbare ruimte, Waterbouw

Deze CROW-CUR Aanbeveling biedt beheerders, eigenaren en hun adviseurs heldere, eenduidige procedures, regels en eisen voor inspectie, advies en nader onderzoek voor het beheer van kunstwerken – bestaande uit civieltechnische constructies en hun technische installaties. Deze aanbeveling vormt een onlosmakelijk geheel met de Inspectiehandboeken die zich richten op het materiaal (hout, staal, beton, cement) of op kritieke onderdelen (EW&I).

 
€ 103,00
excl. 9% btw
 • Deze Aanbeveling vormt, samen met de verwijzingstabellen en de Inspectiehandboeken, een onlosmakelijk geheel en bieden een uniforme opbouw. Dit betekent dat als CROW-CUR Aanbeveling 117 is voorgeschreven of als eis in een contract is opgenomen, ook de eisen die voortvloeien uit de Inspectiehandboeken en verwijzingstabellen onderdeel zijn van het contract. Mits deze op het moment van uitvraag beschikbaar zijn.
  Deze Aanbeveling helpt de volgende doelen te bereiken:
  1. Bewustwording van noodzakelijk beheer en onderhoud;
  2. Duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer;
  3. Efficiënt omgaan met mens en middelen;
  4. Borgen van de kwaliteit en veiligheid van kunstwerken en het voldoen aan wet- en regelgeving;
  5. Invulling geven aan de kwaliteit en diepgang van inspecties, nadere onderzoeken en rapportages door het geven en definiëren van onderzoek categorieën;
  6. Zorg dragen voor een veilige manier van inspecteren en adviseren.

  Deze herziene versie van Aanbeveling 117 (uitgave 2020) vervangt de vorige versie uit 2015.
 • 1 Inleiding

  2 Methodiek / opbouw Aanbeveling
  2.1 Samenhang
  2.2. Methodiek
  2.3 Inspectie- en adviescategorieën
  2.4 Op weg naar risico-gestuurde aanpak
  2.5 Uitvraag activiteiten
  2.5 Voorbereiding activiteiten
  2.6 Hoofdcategorie A
  2.7 Hoofdcategorie B
  2.8 Hoofdcategorie C
  2.9 Hoofdcategorie D

  3 Voorbereiding en veiligheid
  3.1 Voorbereiding uitvoering
  3.2 Wijze van uitvoering inspectie
  3.3 Onderzoeksplan
  3.4 Veiligheid bij inspectiewerkzaamheden

  4 Verduidelijking inspectie, monstername generiek en voorbeelden gebruik categorieën
  4.1 Handboeken inspectie
  4.2 Monstername generiek
  4.3 Voorbeelden


  Literatuurlijst

  Bijlagen:
  I Termen en definities
  II Template inspectierapport
  III Relatie Beheersystematiek Openbare Ruimte en inspectie- en adviescategorieën
   
Scroll naar boven