Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Colloïdaal beton

CROW-CUR Aanbeveling 18:2020

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Aantal pagina's:20
 • Druk:0
 • ISBN:97890662868879
 • Artikelnummer:CRW AA18:2020

Dit is de derde, herziene versie van CROW-CUR Aanbeveling 18 - Colloïdaal beton. In deze nieuwe publicatie zijn aanvullende regels vastgelegd met betrekking tot het mengselontwerp en de kwaliteitscontrole, waarin in de bestaande betonvoorschriften nog niet worden voorzien. Deze CROW-CUR Aanbeveling vervangt de vorige versies uit 1990 en 2011.

 
€ 91,00
excl. 9% btw
 • Colloïdaal beton onderscheidt zich van andere betonsoorten doordat het in de plastische fase een taaikleverige samenhang heeft, een langduriger vloeigedrag vertoont en zich zelfverdichtend gedraagt. Deze eigenschappen worden verkregen door het toevoegen van een colloïdale hulpstof aan een daarvoor geschikte betonsamenstelling. Door de taai-kleverige samenhang van de colloïdale betonspecie (met open dan wel gesloten structuur) is deze goed bestand tegen uitspoeling door water.

  Door deze eigenschap kan colloïdaal beton onder anderen worden toegepast in al of niet gewapend onderwaterbeton (afdichting bouwputten), voor het penetreren van in breuksteen uitgevoerde oever- en bodemverdedigingen, afdichten van funderingspalen of -wanden, alsmede voor het vervaardigen van een homogeen beton met open structuur. Het toepassen in deze situaties van colloïdaal beton heeft met name als doel het uitspoelen van de betonspecie tijdens het storten en verharden te voorkomen.

  Het speciale karakter van deze betonsoort vraag een specifieke benadering van mengselontwerp en kwaliteitscontrole. Omdat daarin in de bestaande betonvoorschriften niet wordt voorzien, zijn aanvullende regels vastgelegd in een CROW-CUR Aanbeveling. 

  Deze herziene uitgave is wederom aangepast aan de vigerende normen. Zo wordt er verwezen naar de Eurocode 2 voor betonconstructies NEN-EN 1992-1-1, normen voor additieven NEN-EN 934-2, de uitvoeringsnorm NEN-EN 13670 (2009) en Nederlandse aanvulling NEN 8670. Daarnaast zijn er praktijkervaringen opgedaan waaruit de behoefte naar voren kwam om bepaalde onderwerpen aan te scherpen en eenduidiger te formuleren.

  Deze herziene CROW-CUR-Aanbeveling 018:2020 vervangt de vorige versies uit 1990 en 2011. 
   
 • Voorwoord bij de derde, herziene uitgave
   
  1 Onderwerp en toepassingsgebied
  1.1 Onderwerp
  1.2 Toepassingsgebied
   
  2 Termen en definities
  2.1 Colloïdaal beton
  2.2 Colloïdaal beton met gesloten structuur
  2.3 Colloïdaal beton met open structuur
   
  3 Grondstoffen
  3.1 Algemeen
  3.2 Colloïdale hulpstof
   
  4 Productspecificaties
  4.1 Algemeen
  4.2 Bestelling van colloïdaal beton
  4.2.1 Eenheid van levering
  4.2.2 Basisgegevens voor de producent
  4.2.3 Eventuele aanvullende gegevens voor de producent
   
  5 Vervaardigen van colloïdaal beton
  5.1 Mengselontwerp
  5.2 Productie
  5.2.1 Algemeen
  5.2.2 Dosering grondstoffen
   
  6 Eisen, bepalingsmethoden, keuring en controle
  6.1 Algemeen
  6.2 Eigenschappen betonspecie
  6.3 Mechanische eigenschappen
  6.3.1 Consistentieklasse
  6.3.2 Uitspoelgedrag
  6.3.3 Luchtgehalte
   
  Titels van de vermelde normen
  Bijlage A: Uitspoelproef
  Bijlage B : Dosering van grondstoffen en menging van betonspecie
Scroll naar boven