Gerelateerd


Beleid en proces

Werk in Uitvoering 96a / 96b - 2020

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-07-2020
 • Aantal pagina's:56
 • Druk:0
 • ISBN:9789066286795
 • Artikelnummer:526
 • Thema: Autosnelweg, Beleid, Materiaal en materieel, Niet-autosnelweg, Omleiding, Tijdelijke bewegwijzering, Verkeersregelaar

De publicatie ‘Beleid en proces – werk in uitvoering 96a/96b’ bevat het kader met topeisen, rollen en verantwoordelijkheden in het traject voorafgaand aan de plaatsing van tijdelijke verkeersmaatregelen bij geplande wegwerkzaamheden. Zodat wegwerkers veilig kunnen werken, weggebruikers veilig zijn en een goede verkeersdoorstroming met minimale hinder mogelijk is, ondanks de wegwerkzaamheden.

 
€ 79,00
excl. 9% btw
 • De publicatie ‘Beleid en proces – werk in uitvoering 96a/96b’ gaat in op alle keuzes van voorbereiding tot en met realisatie en beheer, bij het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen bij geplande wegwerkzaamheden. Zowel op autosnelwegen als niet autosnelwegen; binnen de bebouwde kom en daarbuiten. Bij de uitwerking van een verkeersmaatregel gelden vele wettelijke, technische en economische afwegingen en eisen. Die komen allemaal aan de orde.
   
  Van wettelijk kader tot praktijk
  De CROW-publicatie ‘Beleid en proces – werk in uitvoering 96a/96b - 2020’ is geschreven vanuit praktische, verkeerstechnische, contractueel privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke kaders. Voor de verbinding met de praktijk is gekozen voor begeleidende voorbeelden en toelichtingen in aparte kaders.
   
  Onderdeel CROW-reeks Werk in Uitvoering
  Deze uitgave is één van de 6 boekpublicaties uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’ en vervangt de eerdere publicatie uit 2014 ‘Beleid en proces veilig werken aan wegen’ (publicatie 516).
 • 1 Doel en gebruik van de richtlijnen
  1.1 Doel en afbakening van de richtlijnen
  1.2 Richtlijnen voor werk in uitvoering
  1.3 Herziening van de maatregelboeken
  1.4 Toepassing van de richtlijnen
  1.5 Onderscheid in principe en standaardmaatregel
  1.6 Opbouw van dit deel

  2 Beleid en strategie
  2.1 Beleid
  2.2 Strategie
  2.3 Risicoafweging
  2.4 Inzet verkeersregelaars

  3 Verantwoordelijkheden van betrokken partijen
  3.1 De partijen bij werk in uitvoering
  3.2 Basisopbouw en veiligheid
  3.3 Verantwoordelijkheden van partijen
  3.4 Taken V&G

  4 Proces
  4.1 Wegbeheer
  4.2 Initiatieffase
  4.3 Ontwerpfase
  4.4 Realisatiefase
  4.5 Communicatie en informatie

  5 Wettelijk kader
  5.1 Burgerlijk Wetboek
  5.2 Wegenverkeerswet 1994
  5.3 Arbeidsomstandighedenwetgeving
  5.4 Risico-inventarisatie en -evaluatie
  5.5 Algemene Plaatselijke Verordening

  6 Uitbesteding en samenwerking
  6.1 Contractvormen
  6.2 Eisen toepassen
  6.3 Contractbeheersing

  7 Basisinformatie
  7.1 Afsluiten en omleiden
  7.2 Basisopbouw verkeersmaatregelen
  7.3 Snelheid beperken
  7.4 Ondersteunende maatregelen
  7.5 Kennis en deskundigheid

  Literatuur en websites

  Bijlagen
  I Overzicht van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden
  II Taken V&G
  III Verkeersbesluit
  IV Begripsverklaringen

Tijdelijk 10% korting op de Kennisbundel Serie Werk in Uitvoering
Houd jij je vaak bezig met geplande wegwerkzaamheden? Gebruik je dan de ene keer een boek en de andere keer liever met de online kennismodule? Dan is deze aanbieding interessant voor je: tot en met 31 december 2020 krijg je, bij gelijktijdige aanschaf van alle 6 de nieuwe CROW-boektitels over Werk in Uitvoering 10% korting.
Bestel de Kennisbundel
Scroll naar boven