Gerelateerd


Beleid en proces

Werk in Uitvoering 96a / 96b - 2020

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-07-2020
 • Aantal pagina's:56
 • Druk:0
 • ISBN:9789066286795
 • Artikelnummer:526
 • Thema: Autosnelweg, Beleid, Materiaal en materieel, Niet-autosnelweg, Omleiding, Tijdelijke bewegwijzering, Verkeersregelaar

Hoe zorg je voorafgaand aan de plaatsing van tijdelijke verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden, dat deze voldoen aan alle richtlijnen? Dat behandelt deze herziene publicatie; die daarmee de vorige editie uit 2014 vervangt.

De publicatie ‘Beleid en proces – werk in uitvoering 96a/96b’ bevat het kader met topeisen, rollen en verantwoordelijkheden in het traject voorafgaand aan de plaatsing van tijdelijke verkeersmaatregelen bij geplande wegwerkzaamheden. Zodat wegwerkers veilig kunnen werken, weggebruikers veilig zijn en een goede verkeersdoorstroming met minimale hinder mogelijk is, ondanks de wegwerkzaamheden.

 
€ 81,00
excl. 9% btw
 • De publicatie ‘Beleid en proces – werk in uitvoering 96a/96b’ gaat in op alle keuzes van voorbereiding tot en met realisatie en beheer, bij het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen bij geplande wegwerkzaamheden. Zowel op autosnelwegen als niet-autosnelwegen; binnen de bebouwde kom en daarbuiten. Bij de uitwerking van een verkeersmaatregel gelden vele wettelijke, technische en economische afwegingen en eisen. Die komen allemaal aan de orde.
   
  Van wettelijk kader tot praktijk
  De CROW-publicatie ‘Beleid en proces – werk in uitvoering 96a/96b - 2020’ is geschreven vanuit praktische, verkeerstechnische, contractueel privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke kaders. Voor de verbinding met de praktijk is gekozen voor begeleidende voorbeelden en toelichtingen in aparte kaders.
   
  Onderdeel CROW-reeks Werk in Uitvoering
  Deze uitgave is één van de 6 boekpublicaties uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’ en vervangt de eerdere publicatie uit 2014 ‘Beleid en proces veilig werken aan wegen’ (publicatie 516).
 • 1 Doel en gebruik van de richtlijnen
  1.1 Doel en afbakening van de richtlijnen
  1.2 Richtlijnen voor werk in uitvoering
  1.3 Herziening van de maatregelboeken
  1.4 Toepassing van de richtlijnen
  1.5 Onderscheid in principe en standaardmaatregel
  1.6 Opbouw van dit deel

  2 Beleid en strategie
  2.1 Beleid
  2.2 Strategie
  2.3 Risicoafweging
  2.4 Inzet verkeersregelaars

  3 Verantwoordelijkheden van betrokken partijen
  3.1 De partijen bij werk in uitvoering
  3.2 Basisopbouw en veiligheid
  3.3 Verantwoordelijkheden van partijen
  3.4 Taken V&G

  4 Proces
  4.1 Wegbeheer
  4.2 Initiatieffase
  4.3 Ontwerpfase
  4.4 Realisatiefase
  4.5 Communicatie en informatie

  5 Wettelijk kader
  5.1 Burgerlijk Wetboek
  5.2 Wegenverkeerswet 1994
  5.3 Arbeidsomstandighedenwetgeving
  5.4 Risico-inventarisatie en -evaluatie
  5.5 Algemene Plaatselijke Verordening

  6 Uitbesteding en samenwerking
  6.1 Contractvormen
  6.2 Eisen toepassen
  6.3 Contractbeheersing

  7 Basisinformatie
  7.1 Afsluiten en omleiden
  7.2 Basisopbouw verkeersmaatregelen
  7.3 Snelheid beperken
  7.4 Ondersteunende maatregelen
  7.5 Kennis en deskundigheid

  Literatuur en websites

  Bijlagen
  I Overzicht van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden
  II Taken V&G
  III Verkeersbesluit
  IV Begripsverklaringen
Scroll naar boven