CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Begaanbaarheid van bouwterreinen (gedrukte versie)

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Druk:0
 • Artikelnummer:CRW 689.16
 • Thema: Ondergrond en geotechniek

Bij de uitvoering van funderingswerken doen zich nog steeds incidenten voor, waarbij machines onverwacht wegzakken en soms ook omvallen. Dit willen we voorkomen. Daarom is de publicatie Begaanbaarheid van bouwterreinen opgesteld, een praktisch hanteerbaar berekeningsmethode dat handvatten biedt voor een deugdelijk ontwerp, aanleg en onderhoud van de werkvloer.

 
€ 99,00
excl. 9% btw
 • Ieder jaar vallen er tijdens bouwwerkzaamheden funderingsmachines om of zakken onverwacht weg. Het aantal gevallen is zodanig dat er geen sprake meer is van enkele incidenten. Vanuit de verantwoordelijkheid van iedere bij een bouwproject betrokken partij dient daarom het aantal ongevallen met funderingsmachines teruggebracht te worden. Hierbij geldt “nul ongevallen” als het enige acceptabele streefcijfer. Helaas ontbrak het in het verleden aan een goede analyse van de veiligheid en stappenplan met betrekking tot het omvallen van funderingsmachines als gevolg van het overschrijden van het draagvermogen van de werkvloer. De publicatie Begaanbaarheid van bouwterreinen brengt hier verandering in.

 • Titelpagina
  Voorwoord
  Samenvatting
  Summary
  Afkortingen
  Termen en definities
  Symbolen
  1 Inleiding
  2 Veiligheidsfilosofie
  3 Terrein- en grondonderzoek
  4 Belastingen
  5 Draagvermogen
  6 Bouwterrein7 Het Bouwterreincertificaat (BTC) Nederland
  Bijlage A Literatuur
  Bijlage B Grondeigenschappen volgens tabel 2.b uit Eurocode 7 [9]
  Bijlage C Uitgewerkt rekenvoorbeeld voor de bepaling van de funderingsbelastingen
  Bijlage D Uitgewerkt rekenvoorbeeld voor de toetsing van het gronddraagvermogen voor een machine op schotten
  Bijlage E Bouwterreincertificaat (BTC) Nederland
  Bijlage F Logboek voor regelmatige inspecties van bouwterreinen
Scroll naar boven