Afvalbakken in de openbare ruimte Leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:01 mrt 2005
  • Aantal pagina's:62
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 432 3
  • Artikelnummer:209
Prijs per stuk: € 69,00
Excl. 6% BTW

Deze leidraad geeft beheerders van de openbare ruimte duidelijke richtlijnen voor de infrastructuur van afvalbakken. Dat gebeurt met een eenvoudig model en dertig uitgewerkte cases. Basis voor de publicatie vormde een onderzoek naar de rol van afvalbakken in de openbare ruimte. Dat is uitgevoerd door Nederland Schoon, CROW en NVRD.

Erratum
Samenvatting
1 Inleiding
1.1 Zwerfafval verminderen met afvalbakken
1.2 Leeswijzer
2. Vormgeving en plaatsing - theorie
2.1 Inleiding
2.2 Zwerfafval en gedrag
2.3 Gedrag en de strategieën voor vormgeving en plaatsing
2.4 Invloed van locatiekenmerken
3. Vormgeving en plaatsing - praktijk
3.1 Inleiding
3.2 Model
3.3 Proces rondom model
3.4 Technische randvoorwaarden
3.5 Veel voorkomende locatietypen
4. ledigen en onderhouden
4.1 Inleiding
4.2 Goed beheer
4.3 Ledigen
4.4 Onderhoud
4.5 Personeel en arbeidsomstandigheden
Bijlage
Samenstellen RAW-bestek