Afstemmen en hinderanalyse bij werk in uitvoering

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer, Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:17 mrt 2011
  • Aantal pagina's:92
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 575 0
  • Artikelnummer:294
Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Deze publicatie geeft informatie over het regionaal en stedelijk afstemmen van wegwerkzaamheden. In de publicatie staan methoden en technieken benoemd waarmee u in de verschillende fases van een project de hinder kunt inschatten. Daarnaast krijgt u handvatten voor het opzetten van een (regionale) organisatie voor het afstemmen van wegwerkzaamheden, ondersteund met veel voorbeelden uit de praktijk.
Samenvatting
Inleiding
1 Minder hinder door afstemmen van werken
1.1 Minder hinder voor weggebruikers
1.2 Belang van afstemmen van wegwerkzaamheden
1.3 Belang van een hinderanalyse
2 Achtergronden afstemmen van werken
2.1 De hoofdlijnen van het proces
2.1.1 Afstemmen op verschillende niveaus
2.1.2 Het afstemproces
2.2 De projecttijdlijn
3 Het opzetten van een afstemorganisatie
3.1 Organisatiemodel
3.1.1 Afstemoverleg
3.1.2 Mandaten en opschalen
3.1.3 Raadplegen omgeving via een klankbordgroep
3.1.4 Afstemmen op projectniveau
3.1.5 Bestuurlijke inbedding
3.2 Bepalen gezamenlijk referentiekader
3.2.1 Hinder voor autoverkeer
3.2.2 Hinder voor andere modaliteiten
3.2.3 Andere vormen van hinder
3.2.4 Hinderbeleving
3.2.5 Knelpunten bij gelijktijdig werken
4 Werken met een afstemorganisatie
4.1 Welke projecten in het afstemproces?
4.2 Stabiliteit van een planning
4.3 Verkeersplan per projectfase
4.4 Wanneer opschalen?
4.5 Verschillen per aanbestedings- en contractvorm
4.6 Monitoring en evaluatie
4.7 De operationele situatie
4.8 Omgaan met verkeerskundige knelpunten
4.9 Instrument- en kennisontwikkeling
5 Afstemproces per projectfase
5.1 Initiatieffase en programma-van-eisenfase
5.2 Schetsontwerpfase en voorlopigontwerpfase
5.3 Definitief ontwerpfase en bestekfase
5.4 Uitvoeringsfase
5.5 Wat als…?
6 De hinderanalyse
6.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden
6.2 Hinderanalyse per project
6.3 Hinderanalyse op regionaal niveau
7 Hinderanalyse naar projectfases
7.1 Initiatieffase en programma-van-eisenfase
7.2 Van schetsontwerpfase tot bestekfase
7.2.1 Algemeen
7.2.2 Stappen
7.3 Uitvoeringsfase
Literatuur en website
Bijlagen
I Voorbeeld verkeersplan Rotterdam
II Achtergronden hinderanalyse
II.1 Gebiedsdefinitie
II.2 Inventariseren huidige situatie
II.3 Analyseren voorkomende knelpunten tijdens werkzaamheden
II.4 Modelkeuze bij simuleren
III Inzet hinderbeperkende maatregelen
III.1 Slim bouwen
III.2 Verkeersmanagement
III.3 Mobiliteitsmanagement
III.4 Communicatie
IV Toelichting en achtergronden functionele ordening