Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Afstemmen en hinderanalyse bij werk in uitvoering

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:17-03-2011
 • Aantal pagina's:92
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 575 0
 • Artikelnummer:294
 • Thema: Beleid, Verkeersmaatregelen
 
€ 58,00
excl. 9% btw
 • Deze publicatie geeft informatie over het regionaal en stedelijk afstemmen van wegwerkzaamheden. In de publicatie staan methoden en technieken benoemd waarmee u in de verschillende fases van een project de hinder kunt inschatten. Daarnaast krijgt u handvatten voor het opzetten van een (regionale) organisatie voor het afstemmen van wegwerkzaamheden, ondersteund met veel voorbeelden uit de praktijk.
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Minder hinder door afstemmen van werken
  1.1 Minder hinder voor weggebruikers
  1.2 Belang van afstemmen van wegwerkzaamheden
  1.3 Belang van een hinderanalyse
  2 Achtergronden afstemmen van werken
  2.1 De hoofdlijnen van het proces
  2.1.1 Afstemmen op verschillende niveaus
  2.1.2 Het afstemproces
  2.2 De projecttijdlijn
  3 Het opzetten van een afstemorganisatie
  3.1 Organisatiemodel
  3.1.1 Afstemoverleg
  3.1.2 Mandaten en opschalen
  3.1.3 Raadplegen omgeving via een klankbordgroep
  3.1.4 Afstemmen op projectniveau
  3.1.5 Bestuurlijke inbedding
  3.2 Bepalen gezamenlijk referentiekader
  3.2.1 Hinder voor autoverkeer
  3.2.2 Hinder voor andere modaliteiten
  3.2.3 Andere vormen van hinder
  3.2.4 Hinderbeleving
  3.2.5 Knelpunten bij gelijktijdig werken
  4 Werken met een afstemorganisatie
  4.1 Welke projecten in het afstemproces?
  4.2 Stabiliteit van een planning
  4.3 Verkeersplan per projectfase
  4.4 Wanneer opschalen?
  4.5 Verschillen per aanbestedings- en contractvorm
  4.6 Monitoring en evaluatie
  4.7 De operationele situatie
  4.8 Omgaan met verkeerskundige knelpunten
  4.9 Instrument- en kennisontwikkeling
  5 Afstemproces per projectfase
  5.1 Initiatieffase en programma-van-eisenfase
  5.2 Schetsontwerpfase en voorlopigontwerpfase
  5.3 Definitief ontwerpfase en bestekfase
  5.4 Uitvoeringsfase
  5.5 Wat als…?
  6 De hinderanalyse
  6.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden
  6.2 Hinderanalyse per project
  6.3 Hinderanalyse op regionaal niveau
  7 Hinderanalyse naar projectfases
  7.1 Initiatieffase en programma-van-eisenfase
  7.2 Van schetsontwerpfase tot bestekfase
  7.2.1 Algemeen
  7.2.2 Stappen
  7.3 Uitvoeringsfase
  Literatuur en website
  Bijlagen
  I Voorbeeld verkeersplan Rotterdam
  II Achtergronden hinderanalyse
  II.1 Gebiedsdefinitie
  II.2 Inventariseren huidige situatie
  II.3 Analyseren voorkomende knelpunten tijdens werkzaamheden
  II.4 Modelkeuze bij simuleren
  III Inzet hinderbeperkende maatregelen
  III.1 Slim bouwen
  III.2 Verkeersmanagement
  III.3 Mobiliteitsmanagement
  III.4 Communicatie
  IV Toelichting en achtergronden functionele ordening
Scroll naar boven