Privacy statement

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. CROW houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is CROW, Horaplantsoen, 6717 LT te Ede. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van zijn dienstverlening legt CROW gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, een congres bezoekt of een opleiding volgt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met CROW. Bij gegevens over u gaat het om gegevens zoals: contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

CROW gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor zijn overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van CROW op de hoogte te houden. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van CROW. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. In dat geval kan CROW echter niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

In overeenstemming met de Telecommunicatiewet gebruikt CROW het e-mailadres om u van informatie te voorzien over uitgaven en diensten op uw vakgebied van CROW.

Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

Afmelden

CROW houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. CROW geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op uw eigen Mijn CROW profiel. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij klantenservice@crow.nl of per post via

CROW
Postbus 37
6710 AB Ede

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die CROW over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan CROW, postbus 37, 6710 BA Ede. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop CROW met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van CROW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van IP-adres en Mijn CROW-profiel. Het doel hiervan is om de gebruikservaring van de website en de diensten van CROW te optimaliseren.

Cookies

CROW maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen.

CROW en andere websites

Op de sites van CROW treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. CROW kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

CROW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van CROW.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 26 juli 2017

Submenu openen

Privacy statement

No data found
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven