Werken bij CROW

Bij CROW staan samenwerken, groei in kennis en het delen van kennis centraal. Dit betekent dat we voortdurend investeren in kennis en kennisontwikkeling en daarbij ook aandacht hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.

Waarom werken bij CROW?

Werken bij CROW wil zeggen:
  • groei in kennis en leren van en met andere professionals
  • bijdragen aan kennisontwikkeling, innovatie en de kwaliteit van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer
  • persoonlijke ontwikkeling
  • loopbaanbegeleiding
  • meteen beschikken over een groot netwerk van professionals
  • leren samenwerken met verschillende experts: uit het bedrijfsleven, van de overheid, van ingenieursbureaus, onderzoeksinstituten en belangenorganisaties
  • leren coachen en ondersteunen van collega's
  • gaandeweg de stijl en kwaliteit van werken en communiceren ontwikkelen die opdrachtgevers van ons verwachten

Wat betekent werken bij CROW?

Werken bij CROW betekent dat je samen met andere professionals slimme en praktische oplossingen bedenkt voor vraagstukken in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer. Wij hebben namelijk een netwerk van experts waarmee je samenwerkt en producten ontwikkelt waar de praktijk naar uitkijkt. Kortom: je maakt kennis toepasbaar voor de praktijk. Producten zijn bijvoorbeeld cursussen, richtlijnen, handboeken en systematieken. Daarbij is het essentieel dat je zorgt voor draagvlak van de praktische oplossingen en producten.

Vacatures

Wil je bijdragen aan verbeteringen en vernieuwingen die belangrijk zijn voor de praktijk van de vakgebieden? Wil je groeien in kennis en leren van en met andere professionals? Wil je kennisontwikkeling stimuleren? Dan is er voor jou plek bij CROW. Bekijk de vacatures.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven