Organisatie en bestuur

Bij CROW werken professionals die kennis met en voor de gww-sector ontwikkelen en de praktische toepassing van deze kennis bevorderen. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV), CROW-NDOV en CROW-Fietsberaad zijn onderdeel van de organisatie.

Organogram CROW

Management

Het managementteam van CROW bestaat uit:

Iman Koster, Algemeen directeur

Iman Koster“De markt vraagt om actuele, betrouwbare informatie die snel en digitaal beschikbaar is. En op maat gemaakt, want er is steeds minder sprake van collectieve kennis in de zin van algemeen geldende richtlijnen of systematieken. CROW heeft steeds meer te maken met deelcollectieven. Hier spelen we adequaat op in. Een mooi voorbeeld daarvan is het Provinciaal Contractenbuffet."

Lees wat Iman Koster vertelt over de nieuwe strategie in ons jaarverslag.
 

 

Rogier Rijkers, Hoofd Media

Rogier Rijkers“CROW is een belangrijke producent van kennis. Daar komt een rol bij: die van een curator in een museum. Uit de enorme depots vol kennis van onszelf én van derden stellen we relevante collecties samen die aansluiten bij de kennisbehoefte van onze gebruikers. En dat doen we steeds meer digitaal. Die kennis kunnen we op meerdere manieren aanbieden. Midden in het werkproces: dus toegepaste kennis.”


Lees wat Rogier Rijkers vertelt over ontwikkelingen op het gebied van media.


Lees meer over de onderdelen waaruit CROW is opgebouwd »
 

Sinds 1987
CROW is op 21 april 1987 ontstaan uit een fusie van het Studie Centrum Wegenbouw (SCW, 1957), de stichting Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw (RAW, 1972) en het Studiecentrum Verkeerstechniek (SVT).
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt zich op hoofdlijnen bezig met de strategie van CROW.

Lees meer