Organisatie en bestuur

Bij CROW werken professionals die kennis met en voor de gww-sector ontwikkelen en de praktische toepassing van deze kennis bevorderen. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV), CROW-NDOV en CROW-Fietsberaad zijn onderdeel van de organisatie.

Management

Het managementteam van CROW bestaat uit:

Iman Koster, Algemeen directeur

Iman Koster“De markt vraagt om actuele, betrouwbare informatie die snel en digitaal beschikbaar is. En op maat gemaakt, want er is steeds minder sprake van collectieve kennis in de zin van algemeen geldende richtlijnen of systematieken. CROW heeft steeds meer te maken met deelcollectieven. Hier spelen we adequaat op in. Een mooi voorbeeld daarvan is het Provinciaal Contractenbuffet."

 

Rogier Rijkers, Zakelijk directeur

Rogier Rijkers“CROW is een belangrijke producent van kennis. Daar komt een rol bij: die van een curator in een museum. Uit de enorme depots vol kennis van onszelf én van derden stellen we relevante collecties samen die aansluiten bij de kennisbehoefte van onze gebruikers. En dat doen we steeds meer digitaal. Die kennis kunnen we op meerdere manieren aanbieden. Midden in het werkproces: dus toegepaste kennis.”

 

Véronique Christiaans-Joosten, Operationeel Manager

Rogier Rijkers“Weten wat er speelt bij de klant, zodat je goed en tijdig kunt inspelen op zijn behoefte is erg belangrijk. Vraagstukken worden complexer; kennis vanuit verschillende disciplines is nodig om tot een oplossing te komen. Dat vraagt om een dynamiek van samenwerken en kennis delen - zowel met onze omgeving als binnen onze organisatie. CROW is volop in beweging om dit steeds beter voor elkaar te krijgen.”


 


Raad van Toezicht en Strategische Adviesraad

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder van CROW. Naast de RvT kent CROW een Strategische Adviesraad (SAR) die als adviesorgaan en klankbord fungeert. Lees meer.
 

Bedrijfsonderdelen
Meer informatie over de bedrijfsonderdelen:
CROW-Fietsberaad
CROW-KpVV
CROW-NDOV
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven