CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Werkgroep Wegdekreflectie gestart

06-07-2015

Op 16 juni 2015 is de CROW-werkgroep ‘Wegdekreflectie’ van start gegaan. De werkgroep heeft de taak state-of-the-art kennis en ervaringen met betrekking tot wegdekreflectie vast te leggen. Het eindproduct moet praktische handvatten geven die aansluiten bij de moderne manier van contracteren (UAV-gc). Verder moet het voor een brugfunctie zorgen tussen wegbeheerders, wegenbouwers en verlichtingsdeskundigen. Het eindproduct wordt in het voorjaar van 2016 verwacht.

Onderbouwde keuzes

Belangrijke thema´s voor wegbeheerders zijn veiligheid, duurzaamheid en kosten. Om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven, moeten telkens onderbouwde keuzes gemaakt worden. Het toepassen van verhardingen met een hoge wegdekreflectie is een van de mogelijkheden om invulling te geven aan bovenstaande thema´s. Verhardingen met een hoge wegdekreflectie zorgen voor een beter zicht en zichtbaarheid en bieden mogelijkheden om verlichting te verminderen. Dit scheelt in energiegebruik en CO2-uitstoot.

De mogelijkheden om verhardingen met een hoge wegdekreflectie te realiseren zijn aanwezig. Maar hoe specificeer je wat je hebben wil en hoe controleer je wat je geleverd krijgt als opdrachtgever? En hoe kunnen opdrachtnemers grip krijgen op het product dat zij aanbieden? Op deze en andere aspecten zal de werkgroep ´Wegdekreflectie´ een praktisch antwoord geven.

Informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marc Eijbersen, projectmanager Beheer openbare ruimte en Infrastructuur.

Scroll naar boven