CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Verkenning naar gewenste actualisatie UAV-GC 2005 gestart

11-02-2016

CROW is gestart met een verkenning van door de bouw- en infrasector gewenste verbeteringen in de UAV-GC 2005. Doel is om met deze herziening het samenwerkingsproces tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en adviesbureau te verbeteren, minder vertragingen op te lopen, minder risico’s bij de verkeerde contractpartij neer te leggen en uiteindelijk een beter realiseerbaar werk op te kunnen leveren. Naar verwachting kan in 2018 een geactualiseerde versie van de UAV-GC worden uitgebracht.

Het project 'Verkenning actualisatie UAV-GC 2005' is gestart naar aanleiding van vragen en signalen uit de markt. CROW is de beheerder en uitgever van de UAV-GC 2005.

Verkenning en herziening in 2 stappen

De CROW pre-adviescommissie is gestart met het inventariseren, beoordelen en prioriteren van door de praktijk gewenste verbeteringen. Het resultaat en het daarop gebaseerde plan van aanpak met de daadwerkelijke aanpassingen zal worden uitgevoerd door een (zelfde) samengestelde CROW-klankbordgroep.
 
Naar verwachting kan in 2018 een geactualiseerde versie van de UAV-GC worden uitgebracht. Daarmee heeft de sector de beschikking over een op de huidige tijd en werkwijze aangepast juridisch voorwaardenstelsel waarmee zowel hybride als geïntegreerde contracten kunnen worden aanbesteed en uitgevoerd.

Lees meer over de actualisatie van de UAV-GC 2005.
 

Scroll naar boven