CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Themabijeekomst Past Performance

28-05-2014

Op dinsdag 24 juni organiseert CROW samen met de werkgroepen Past Performance van Noord-Hollandse, Zuid-Hollandse gemeenten, PIANOo en Bouwend Nederland de themabijeenkomst Past Performance.Past Performance-systematiek nu landelijk beschikbaar


Sinds kort kan Past Performance door alle decentrale overheden eenduidig worden toegepast. Wilt u weten hoe? Of wilt u als opdrachtnemer weten hoe Past Performance werkt?

Kom dan naar de themabijeenkomst Past Performance op dinsdag 24 juni aanstaande. In één middag wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van Past Performance en worden de mogelijkheden voor de gww-sector en voor uw organisatie geschetst.

Meer informatie en inschrijven.

Scroll naar boven