Tervisielegging maatregelboeken van Werk in Uitvoering (96b)

03-06-2014

De maatregelboeken van de CROW-publicatiereeks 96b ´Werk in Uitvoering´ zijn herzien.

Deze herziening is in de werkgroep ‘Update maatregelenboeken 96b’ tot stand gekomen. Gezien het belang hiervan hecht de werkgroep grote waarde aan de juistheid en bruikbaarheid van de publicatie. Om die reden liggen de conceptteksten momenteel ter visie.

Het is mogelijk om commentaar te geven op deze teksten tot en met 30 juni 2014. Meer informatie over de herziening en de conceptteksten.

Scroll naar boven