CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Tervisielegging elementenverharding van natuursteen

18-02-2014

Een RAW-werkgroep heeft eenduidige en uniforme technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen voor de bestratingsbranche opgesteld.

In de branche bleek behoefte te bestaan aan deze bepalingen, waarin de RAW-systematiek tot op heden niet voorzag. De concepttekst die nu ter visie ligt bevat de volgende onderdelen:

 • Nieuw deelhoofdstuk 31.5 - Elementenverharding van natuursteen
  van het hoofdstuk 31 - Verhardingen II
 • Aanpassing deelhoofdstuk 31.4 - Straatwerk
  van het hoofdstuk 31 - Verhardingen II
 • Uitbreiding van deelhoofdstuk 28.2 - Gebonden funderingslagen
  van het hoofdstuk 28 - Funderingslagen
 • Uitbreiding van werkcategorie 28 - Funderingslagen
  met resultaatsbeschrijvingen
 
Het is mogelijk om commentaar te geven op de concepttekst tot en met 31 maart 2014.

Scroll naar boven