Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Stiller verkeer leidt tot een gezondere leefomgeving

22-04-2013

Dat we wegverkeerslawaai willen beperken vanwege gezondheid weten we allemaal, maar hoe zit het nou precies? En wat betekent dat voor betere kansen op samenwerking binnen gemeentelijke diensten? De nieuwe factsheet en het artikel ‘Stiller verkeer = gezondere leefomgeving’ geven u inzicht in de mogelijkheden. Ook zijn er factbooks te vinden over de verschillende maatregelen.

Wegverkeerslawaai vormt in toenemende mate een probleem in met name binnenstedelijk gebied. De bestaande situatie kent nogal wat knelpunten. Sanering van die knelpunten leidt tot een omvangrijke en kostbare opgave. De toenemende mobiliteit zet die opgave extra onder druk. Het programma Stiller op Weg van het ministerie Infrastructuur en Milieu, dat tot 2013 is uitgevoerd door Agentschap NL en CROW, heeft tot doel de toepassing van kansrijke (bron)maatregelen te stimuleren.

Lastige agendering

Uit marktanalyse en behoefte-onderzoek is gebleken dat agendering van geluid erg lastig is. Termen als voorkeursgrenswaarden, maximale grenswaarden en dB’s spreken niet tot de verbeelding en vormen de technische insteek. Gezondheid en leefbaarheid staat dichterbij de beleving van burgers en biedt betere kansen voor agendering bij lokale besturen. Het laat tevens de kansen op aansluiting en samenwerking met verschillende beleidsafdelingen zien, zoals RO, Ontwerp, Beheer, Verkeer, en GGD.

Scroll naar boven