Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

SSK verplicht in de subsidieregeling voor het hoogwaterbeschermingsprogramma

28-05-2014

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft voorgeschreven dat de SSK (Standaard Systematiek voor Kostenramingen) moet worden gebruikt voor de kostenramingen in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Ze deed dat in de nieuwe Regeling nr. IENM/BSK-2014/57174 over de subsidies voor dit programma.

De subsidieregeling bevat bepalingen over subsidie van het Rijk aan waterschappen die vanwege wijziging van de veiligheidsnorm, de hydraulische randvoorwaarden en/of de toetsvoorschriften uit de Waterwet maatregelen dienen te treffen om hun primaire waterkeringen weer aan de wettelijke norm te laten voldoen. In de regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de subsidiabele kosten, de kostenraming, innovatie en voorfinanciering. De regeling geeft uitvoering aan de Wet van 15 mei 2013 tot wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming).

Structurele borging van bekostiging

Die wet voorziet in het structureel borgen van de bekostiging door Rijk en waterschappen van versterkingsmaatregelen die zijn opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met deze wet zijn ook andere afspraken uit het Bestuursakkoord Water met betrekking tot het HWBP verankerd. Het gevraagde inzicht in subsidiabele en niet-subsidiabele kosten kan uitstekend worden weergegeven met de uitsplitsing in kostencategorie├źn en kostengroepen die de SSK ‘voorschrijft’.
 
Dat de SSK nu ook hierbij wordt voorgeschreven, komt niet als een verrassing. Rijkswaterstaat doet dat zelf immers al jaren voor haar projecten. Dat nu ook de waterschappen er verplicht mee moeten werken, betekent een stap vooruit in de bouwbrede implementatie van deze handreiking voor kostenmanagement.

De volledige tekst van het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Latest newsLatest news
Over SSK
De SSK is een eenduidige systematiek voor het ramen van investeringskosten en levensduurkosten, voor de hele gww-sector.
 
CROW verzorgt:
 
Scroll naar boven