Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Risicomanagement bomen nog beter geregeld

08-02-2016

Risicomanagement in de openbare ruimte vereist dat bomen op veiligheid worden gecontroleerd. De noodzakelijke registratie van de controlegegevens is nu nog beter geregeld. In vervolg op de CROW Richtlijn Boomveiligheidsregistratie heeft CROW het Standaard Uitwisselingsformaat (SUF-BVC) voor boomveiligheidscontroles vastgesteld. Met het SUF-BVC kunnen softwareleveranciers hun boombeheer- en inspectiesoftware standaardiseren voor een foutloze import en export van controlegegevens. Gemeenten, provincies en andere boomeigenaren, zijn zo verzekerd van zorgvuldige gegevensopslag en efficiënte uitwisseling.

Aan de zorgplicht voldoen

Alle boomeigenaren in Nederland moeten, op grond van het Burgerlijk Wetboek voldoende zorg aan hun bomen besteden, zodat anderen daarvan zo min mogelijk overlast of schade ondervinden. De Richtlijn Boomveiligheidsregistratie geeft invulling aan deze ‘zorgplicht’. Zo weten boomeigenaren wat ze minimaal moeten registreren en welke gegevens er tijdens de visuele boomcontrole moeten worden vastgelegd.

Afgestemd op de RAW

Voor het SUF-BVC is in samenwerking met een werkgroep van softwareontwikkelaars de Richtlijn Boomveiligheidsregistratie vertaald in een datamodel, op vergelijkbare wijze als het Standaard Uitwisselingsformaat voor visuele weginspecties. Tegelijkertijd is de richtlijn zelf getoetst en op details aangepast ten behoeve van de digitale uitwisseling. In de Standaard RAW Bepalingen zijn alle relevante onderdelen afgestemd op de nieuwe Richtlijn, zodat bestekschrijvers de controles op de juiste manier in boom- en integrale bestekken kunnen opnemen.

Examenstandaard voor boomveiligheidscontroleur

Een goede boomveiligheidscontrole vereist een deskundige professional. De boomveiligheidscontroleurs in Nederland dienen dan ook opgeleid te worden volgens de CROW richtlijn. Daarom  is de examenstandaard voor boomveiligheidscontroleur door IPC Groene Ruimte en Groenkeur aangepast aan de richtlijn. Hiermee is er voor boomcontroleurs en hun opdrachtgevers volledige duidelijkheid over de eisen.

Een jaarlicentie op de CROW Online Kennismodule Bomen is af te sluiten via www.crow.nl/KMbomen.

Scroll naar boven