CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties geactualiseerd

18-03-2013

Te korte of te lange ontruimingstijden leiden tot verkeersonveilige situaties. De nieuwe CROW-publicatie ‘Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties 2013’ biedt wegbeheerders de meest actuele inzichten voor het berekenen van ontruimingstijden. Daarmee kan de tijd die nodig is om een kruisvlak te ontruimen beter worden berekend.

Aanleidingen voor de herziening van de richtlijn waren interpretatieverschillen over de berekeningsmethodiek en veranderingen in het Nederlandse wagenpark. Voor de nieuwe richtlijn is literatuuronderzoek verricht en zijn praktijkmetingen uitgevoerd.

Vervanging van CROW-publicatie 111

De nieuwe publicatie vervangt de oude publicatie ‘Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties’ uit 1996. De belangrijkste verschillen met de oude publicatie zijn:

  • Aangepaste paramaters en aanvullende informatie over snelheden en versnellingen
  • Nieuwe informatie voor het bepalen van de af- en oprijafstand
  • Aandacht voor oprijdend verkeer dat maatgevend is voor de afrijtijd
  • Extra voorbeelden van meetmethoden en voorbeelden voor het bepalen van de ontruimingstijd
  • Informatie over locatiespecifieke omstandigheden en dossiervorming

Bestel CROW publicatie ‘Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties 2013’

Scroll naar boven