CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Richtlijn Bewegwijzering 2014 biedt handvatten voor uniforme bewegwijzering

20-01-2014

Een veilige, vlotte, efficiënte verkeersafwikkeling valt of staat met een goede bewegwijzering. Deze is uniform, leesbaar, begrijpelijk en helpt de weggebruiker zijn weg te vinden. Tot nu toe verschilt de bewegwijzering in Nederland per wegtype en locatie. De nieuwe CROW-publicatie ‘Richtlijn bewegwijzering 2014’ helpt wegbeheerders en overige betrokkenen om de toepassing van wegwijzers te uniformeren en te optimaliseren.

Alle relevante informatie bijeen

De publicatie bevat de eisen en richtlijnen waaraan de bewegwijzering op autosnelwegen en niet-autosnelwegen moet voldoen. De nieuwe richtlijn vervangt:
 
  • CROW-publicatie 222 ‘Richtlijn bewegwijzering’ uit 2005 en bijbehorende gratis uitgaven:
    • CROW-uitgave D08-03 ‘Richtlijn bewegwijzering uitwijkroutes’ uit 2008
    • CROW-uitgave D06-03 ‘Plaatsing bewegwijzering bij rotondes’ uit 2006
  • CROW-publicatie 262 ‘Richtlijn toeristische bewegwijzering’ uit 2008
 
Bovendien is de richtlijn ‘ROA-bewegwijzering 2012' erin opgenomen.
 

Nieuwe bewegwijzeringssystematiek en nieuwe pijlconfiguratie

De belangrijkste verschillen ten opzichte van zijn voorgangers zijn de nieuwe bewijzeringssystematiek en de nieuwe pijlconfiguratie. De publicatie gaat bijvoorbeeld in op:
 
  • het gebruik van opgaande pijlen in plaats van vallende pijlen
  • het aanduiden van richtingen in plaats van hoofd- en eindbestemmingen
  • het gebruik van een witte bies voor meer contrast tussen rode en blauwe kleuren om de leesbaarheid te vergroten
 
Met afbeeldingen en technische tekeningen wordt duidelijk gemaakt hoe de wijzigingen toe te passen.
 
Bestel CROW publicatie ‘Richtlijn bewegwijzering 2014’ .
De publicatie is tevens online beschikbaar in de Online Kennismodule ‘Meubilair en Installaties’.

Latest newsLatest news
Scroll naar boven