CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Resultaten CROW marktonderzoek Aanbesteden en Contracteren 2014 bekend

18-12-2014

CROW heeft in de afgelopen maanden, in samenwerking met onderzoeksbureau Labyrinth, een marktonderzoek Aanbesteden en Contracteren gedaan onder opdrachtgevers en opdrachtnemers in de Infrasector in Nederland. Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de trends en ontwikkelingen rond toegepaste contractvormen, EMVI en aanbesteden.

Trend van geïntegreerd contracteren zet door, RAW nog steeds veelvuldig toegepast

Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat de trend van geïntegreerd contracteren doorzet, met name bij de grotere opdrachtgevers.  Bij het grootste gedeelte van de contracten wordt echter nog steeds RAW toegepast. Een andere belangrijke uitkomst is dat EMVI weliswaar meer dan voorheen wordt toegepast, maar dat bij kleinere opdrachtgevers gunnen op laagste prijs nog steeds veel voor komt.

Meer over deze en andere uitkomsten leest u in het onderzoeksrapport.

Ook Cobouw besteedt aandacht aan de uitkomsten.

Scroll naar boven