CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Rekenmodel SSK-2010 geactualiseerd

19-03-2013

De kopers van de CROW-publicatie 137 (SSK-2010) kunnen gebruik maken van een rekenmodel in Excel. Deze spreadsheet helpt u bij het maken van kostenramingen overeenkomstig de SSK. CROW stelt deze spreadsheet beschikbaar zolang er geen voldoende ruim aanbod is van professionele software die SSK volledig volgt. Door het opdoen van ervaring kan de spreadsheet zich nog blijven ontwikkelen en verbeteren.

Er is zijn inmiddels twee versies van het rekenmodel SSK-2010 beschikbaar. Een geavanceerde versie met macro’s, voor een onbeperkt aantal deelramingen, en een vereenvoudigde versie voor één objectraming.

De geavanceerde versie 3.05 van 17 maart 2013 is een verbetering ten opzichte van de vorige versie 3.03. Versie 3.05 werkt zowel met Excel-2003 als met Excel-2010 (er is nu dus nog maar één versie met macro’s; de werking met Excel-2007 is niet getest).

De belangrijkste aanpassingen in versie 3.05 zijn vermeld in de handleiding. Naast het uitrekenen van investeringskosten zijn met de SSK-spreadsheet nu ook contante waardeberekeningen met levensduurkosten te maken.

Naast de geavanceerde versie blijft ook de vereenvoudigde versie 2.1 van 15 april 2012 beschikbaar. Deze is verder niet gewijzigd.

Ook de bijbehorende handleiding bij de spreadsheet is geactualiseerd. De handleiding wordt apart meegeleverd. Alle andere, eerdere versies van de spreadsheet zijn vervallen.

Scroll naar boven