Bijeenkomst: wegbeheerders in gesprek over toekomst stedelijk verkeersmanagement

25-02-2016

Het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LMVB), Platform Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (WOW), TrafficQuest, en CROW hebben de handen ineengeslagen en organiseren drie regiobijeenkomsten voor wegbeheerders over de toekomst van stedelijk verkeersmanagement.

Stedelijk verkeersmanagement krijgt een steeds grotere rol in de wereld van verkeer, vervoer en mobiliteit. Maar welke rol is dat? En hoe kan stedelijk verkeersmanagement wegbeheerders ondersteunen bij het faciliteren van de veranderende vraag naar mobiliteit?

Drie regionale bijeenkomsten

Elke regiobijeenkomst start met een presentatie over de rol, het belang en de toekomst van stedelijk verkeersmanagement. Daarna worden wensen en behoeften besproken. Het gaat hierbij om: welke vragen leven er, wat zijn dilemma’s in de praktijk, welk onderzoek is nodig? De informatie wordt meegenomen in de werkplannen van de vier organiserende organisaties.

Meer informatie

De regiobijeenkomsten zijn exclusief toegankelijk voor stedelijke wegbeheerders die werkzaam zijn binnen gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. De volgende bijeenkomsten zijn gepland:
 

 

Scroll naar boven