CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Nieuw rapport: Werkmethodieken kabels en leidingen

28-10-2013

CROW heeft het rapport 'Werkmethodieken kabels en leidingen' gepubliceerd. Het rapport is een referentie voor alle partijen die betrokken zijn bij werkzaamheden in of op de openbare grond waar kabels en leidingen aanwezig zijn in de bodem. De werkmethodieken bieden handvatten voor het proces in de keten en zijn bruikbaar voor de bedrijfsvoering.

Koppeling met modelverordening

Het rapport heeft een koppeling met de modelverordening kabels en leidingen. De modelverordening is een breed gedragen initiatief van het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Netbeheer Nederland, koepel Groep Graafrechten (telecomaanbieders) en de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin). Deze modelverordening is bedoeld om de uniformiteit en de collectiviteit te verbeteren tussen de verschillende gemeentelijke regelingen.

Bestel 'Werkmethodieken kabels en leidingen'.

Scroll naar boven