Provinciaal Contractenbuffet: CROW en provincies bereiken belangrijke mijlpaal

31-08-2014

Provincies en CROW hebben de eerste versie van het Provinciaal Contractenbuffet (PCB) afgerond. Geüniformeerde documenten en eisen zijn nu beschikbaar voor toepassing in provinciale UAVgc-contracten.

Ruim twee jaar geleden hebben de provincies het initiatief tot het PCB genomen om meer uniformiteit te krijgen in zowel de structuur als de inhoud van hun contract- en aanbestedingsdocumenten. Niet alleen tussen de provincies onderling, maar ook binnen de individuele provincies bestonden er verschillen.
 
Voortaan kunnen provincies en opdrachtnemers (adviseurs en aannemers) zich instellen op het gebruik van één provinciaal model. Opdrachtnemers kunnen hierdoor hun bedrijfsprocessen op deze ‘standaard’ inrichten, waardoor zij effectiever en efficiënter kunnen werken.
 

Doorontwikkeling PCB naar CROW ProContract

CROW heeft de totstandkoming van het provinciaal contractenbuffet procesmatig begeleid en gebruikt de ontwikkelde content als input voor de ontwikkeling van CROW ProContract.
 
Lees voor meer informatie het volledige artikel uit CROW et cetera.

Scroll naar boven