Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Praktijkbijeenkomst Systems Engineering Deventer

06-06-2013

Light/medium/heavy?

Het praktijknetwerk Systems Engineering kwam alweer voor de achtste keer bij elkaar om met elkaar kennis te maken, een project te bezoeken en kennis uit te wisselen. Dit keer werd het project ‘Ruimte voor de Rivier’ in Deventer bezocht. Dat dit project nodig is was wel duidelijk, het water van de IJssel stond tot aan het hotel waar de bijeenkomst werd gehouden. De presentatie van het project, dat is voorbereid door het Waterschap Groot Salland, maakte duidelijk dat dit één van de schakels is in het gehele stroomgebied: ‘het systeem’. Pas als alle schakels van het systeem zijn verbeterd, dan wordt het doel gehaald: meer capaciteit en daarmee een lagere waterstand bij hoogwater. Het project wordt uitgevoerd onder UAVgc. Hoewel in grote lijnen het project prima verloopt, is het belang van duidelijke specificaties wel boven water gekomen. De ‘verboden woorden’ in een specificatie, bijvoorbeeld ‘ongeveer’ waren niet van tevoren bekend. Wil je hier meer van weten, of heb je goede tips, meld ze dan op het LinkedIn netwerk dat hiervoor is ingericht: ‘praktijkgroep Specificeren en Systems Engineering GWW’.

Duidelijke specificaties was ook een thema dat in de discussie over ‘hoe pas ik SE efficiënt toe?’. Lean kwam ook nog aan de orde, maar ja, hoe moet het nou? Er zijn veel boeken over SE geschreven, veel modellen beschikbaar en veel meningen. De debaters gingen volop in discussie met elkaar en de bezoekers. De discussie heeft tot een eerste set aan aanbevelingen geleid. Deze zijn in hoofdlijnen:

1. Zoom uit vanaf het projectniveau naar het hogere systeem en het waarom van een project. Zo vind je de scope van het project, begrijp je het doel en creëer je ruimte voor oplossingen. Hou dit doel en de scope ook goed vast gedurende het uitvoeren van het project, kijk over projectfasen heen en valideer het doel met enige regelmaat.

2. Richt een efficiënt proces in, zoals ook in de ISO-norm 15288 voor SE de bedoeling is, maak maatwerk. Ga hier uit van de doelen van het project en zet deze centraal. Creëer een flexibel proces waarbinnen wijzigingen mogelijk zijn. Immers, de klantvraag ontwikkeld zich naar mate het ontwerp meer detail bevat. Spreek duidelijk af hoe je omgaat met wijzigingen, wie mag een wijziging accorderen?

3. Gww-ers grijpen vaak snel naar bekende oplossingen war ervaring mee is. Is dit wel de optimale oplossing voor een probleem of niet? De vraag stellen is hem beantwoorden; nee misschien niet, we weten het niet, er is niet gekeken naar alternatieven. Er zijn diverse technieken om dit wel te doen, denk aan een trade-off. Maar zorg ook voor een proces en cultuur dat dit gebeurt. Neem mensen mee in het verkennen van alternatieven op alle niveaus van detaillering, van plan tot constructie tot materiaalgebruik.

4. Leg SE niet als een ‘deken’ over een organisatie, maar maak maatwerk en laat de aanpak aansluiten bij wat mensen kennen, ontwikkel vanuit daar verder. Maak een plan voor implementatie in een organisatie en laat je hierbij helpen door ervaren coaches.

Last but not least:

5. DOEN! Doe SE, het heeft veel waarde. Borg het leren van SE. Zorg dat het wat oplevert en maak dit zichtbaar.

De presentaties van de sprekers zijn hieronder te vinden. De aanbevelingen worden ook op LinkedIn geplaatst.

Scroll naar boven