CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Past Performance systematiek vanaf nu landelijk beschikbaar

14-05-2014

Decentrale overheden kunnen Past Performance vanaf nu uniform toepassen. CROW en de werkgroep Past Performance van verschillende Noord- Hollandse gemeenten tekenden daartoe gistermiddag een intentieverklaring. De partijen spreken met de verklaring af de systematiek en website door te ontwikkelen en te implementeren binnen de sector. Bovendien beheert CROW vanaf nu de website www.past-performance.nl.

Past Performance omvat het (op uniforme wijze) meten en beoordelen van de manier waarop door de opdrachtnemer aan de contractuele verplichtingen wordt voldaan tijdens de uitvoering van een opdracht. De focus ligt daarbij op houding en gedrag. De resultaten van de meting kunnen worden gebruikt bij het selecteren van bedrijven voor enkelvoudige opdrachten en deelname aan onderhandse aanbestedingen. Past Performance heeft als doel om zowel het opdrachtgeverschap als het opdrachtnemerschap verder te professionaliseren en daarmee faalkosten te verminderen en miscommunicatie te voorkomen.

Foto: Iman Koster en Arno Schumacher tekenen de intentieverklaring.
 
Lees het volledige persbericht.

Scroll naar boven