CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Oproep aan gemeenten om Code Milieu Verantwoord Wegbeheer te ondertekenen

15-09-2014

Op 25 september 2014 op het Nationaal Wegencongres hebben gemeenten de mogelijkheid om publiekelijk de code te ondertekenen.

De Code is in 2008 ingesteld, met een groot aantal ondertekenende gemeenten. De Code is opgesteld om kankerverwekkende stoffen bevattend teer, dat vroeger werd toegepast in asfalt niet te laten terugkeren in de materialenkringloop wanneer oude wegen worden opgebroken. Het teerhoudende asfalt of het zogenoemde Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG) dat bij het opbreken wordt verkregen moet daarom bij gespecialiseerde bedrijven tot hoge temperatuur verhit worden (“thermisch reinigen”), waarbij de kankerverwekkende stoffen netjes verbranden. Code MVW had een looptijd tot 31 december 2013 en is daarom aan verlenging toe. 
 
Op het Nationaal Wegencongres vindt de ceremoniële ondertekening van de nieuwe Code MVW plaats. Dit aansluitend op de overhandiging van de herziene CROW publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’ door Reint Buiter, projectmanager bij CROW, aan Cees Brandsen, hoofdingenieur-directeur Grote Projecten en Onderhoud van Rijkswaterstaat. De heer Brandsen zal de Code zelf als eerste ondertekenen. 
 
De Code houdt op hoofdlijnen in:
  • Wegbeheerders hanteren de CROW-publicatie 210: ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’
  • Wegbeheerders verrichten onderzoek, conform de in de CROW-publicatie aangegeven methoden, naar de aanwezigheid van teer in op te breken wegverhardingen;
  • Wegbeheerders baseren hun ontwerpen, bestekken, contracten en uitvoeringsplannen op het al dan niet aanwezig zijn van teer, zoals in het onderzoek vastgesteld
  • Wegbeheerders nemen ‘verwijdering van teerhoudende lagen’ expliciet als post op in bestekken en programma’s
  • Binnen Nederland gebruiken de wegbeheerders geen andere verwijderingsoptie voor teerhoudend asfalt dan thermische verwerking
  • Wegbeheerders dragen het belang van de Code uit en zijn bereid om hulpmiddelen voor het naleven de Code MVW aan andere wegbeheerders beschikbaar te stellen
 
Door de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer te ondertekenen maken gemeenten duidelijk dat zij, gelet op de milieu- en gezondheidsrisico’s, willen meewerken aan het definitief uit de keten verwijderen van teer, conform het verzoek van de Staatsecretaris Mansveld in haar brief van 20 augustus 2013 aan VNG. 
 
Gemeenten tonen hiermee hun medeverantwoordelijkheid om op te treden tegen de export van TAG naar landen waar geen adequate verwerking plaatsvindt en de kankerverwekkende stoffen de gezondheid van wegwerkers en omwonenden in gevaar brengen. 

Meer informatie over het programma is te vinden op de website van het Nationaal Wegencongres 2014.
 
 

Scroll naar boven