CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Openhartige discussie aansprakelijkheid in de bouw

25-11-2013

CROW heeft een tweetal bijeenkomsten georganiseerd met als thema ‘verschoven aansprakelijkheid’. CROW sloeg hiermee de spijker op de kop volgens veel deelnemers. Het is een zeer actueel onderwerp, volop in de belangstelling van de tweede kamer vanwege de discussie over de mogelijke aanpassing van de wet.

De sessies gingen hierover, maar ook over problemen die nu in de praktijk worden ervaren. Inhoudelijke problemen kwamen aan bod en ook bewustwording:  welke rol heb ik eigenlijk, wat zijn mijn verantwoordelijkheden en ben ik aansprakelijk? Ook de thema's innovatie en verdeling van verantwoordelijkheden kwamen aan de orde, bijvoorbeeld in de presentatie van Rijkswaterstaat waarbij u ook wordt uitgenodigd deel te nemen aan innovatiebijeenkomsten.

Open sfeer

Beide bijeenkomsten kenmerkten zich door de open sfeer, iets wat goed past bij CROW als onafhankelijk platform. Er waren deelnemers van allerlei opdracht gevende-, opdracht nemende- en adviserende organisaties aanwezig en de discussie ging niet alleen over grote werken, maar ook over kleine werken bij gemeentes waar de discussie op dit thema toch anders gevoerd wordt. Er wordt nagedacht over een vervolg.

De presentaties zijn te vinden op Slideshare:
Een inhoudelijk rapport volgt binnenkort.

Scroll naar boven