CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Onderzoek SWOV: 'Veel 80 km-wegen te smal'

13-08-2013

Een groot deel van de 80 km-wegen in Nederland is te smal. Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een rapport.

Uit het rapport blijkt dat een groot deel van de ruim 25.000 kilometer aan 80 km-wegen niet voldoet aan de richtlijnen voor wegontwerp, zoals die door CROW zijn opgesteld. Die richtlijnen voorzien in een minimale wegbreedte van 7,50 meter, inclusief uitwijkmogelijkheden. CROW zou graag zien dat de onderzoeksresultaten worden getoetst in de praktijk.

Rijstrookscheiding

Ook blijkt uit het rapport dat bij 80 km-wegen vaak geen rijstrookscheiding aanwezig is. Door zo'n fysieke scheiding, zoals een vangrail, neemt het aantal ongevallen met letsel of dodelijke afloop flink af.

CROW biedt binnen het vakgebied Verkeer & Vervoer een overzicht van de beschikbare publicaties, cursussen en online online tools, zoals het Handboek wegontwerp.

Scroll naar boven