CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Omgaan met vrijgekomen teerhoudend asfalt

15-07-2015

Bij het frezen of opbreken van asfaltconstructies komt asfalt vrij dat kan worden hergebruikt in nieuw asfalt. Dit mag alleen als het vrijkomend asfalt teervrij is. Maar hoe bepaal je of vrijkomend asfalt teerhoudend of teervrij is? CROW helpt hierbij met de nieuwe richtlijn.

Asfalt herbruiken

In het verleden is teer vaak gebruikt als bindmiddel in asfalt en oppervlakbehandelingen. Sinds 1995 is dit niet meer toegestaan. Het beleid is er sindsdien op gericht om teerhoudend asfalt uit de keten te verwijderen. Dit gebeurt door teerhoudend asfalt thermisch te reinigen. Maar hoe bepaal je of in een oude asfaltverharding teer aanwezig is? Of dat de verharding teervrij is en dat het oude asfalt dus kan worden hergebruikt in nieuw asfalt?

Zeven protocollen

De CROW-publicatie ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’ geeft handvatten om de bestaande wet- en regelgeving praktisch in te vullen. Aan de hand van zeven protocollen kan worden bepaald of een asfaltverharding teerhoudend of teervrij is. De protocollen beschrijven alle stappen vanaf het moment dat een wegbeheerder besluit werkzaamheden uit te laten voeren waarbij asfalt vrij komt tot en met de acceptatie van het asfalt bij een (thermische) verwerkingsinrichting of inzamelaar.

Code Milieuverantwoord Wegbeheer

De publicatie sluit aan op de Code Milieuverantwoord Wegbeheer, die op 25 september 2014 is gelanceerd. Overheidspartijen worden opgeroepen deze code te ondertekenen. Zij geven daarbij aan dat zij handelen volgens de richtlijn en het beleid om teerhoudend asfalt te verwijderen uit de keten actief ondersteunen. Meer informatie over de Code Milieuverantwoord Wegbeheer.

Meer informatie over CROW-publicatie ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’. Deze publicatie is binnenkort ook digitaal beschikbaar in de nieuwe CROW Online Kennismodule ‘Asfaltverhardingen’.

Scroll naar boven