CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Nieuwe versie RAW-Bepalingen voor Duurzaam inkopen beschikbaar

11-02-2016

CROW heeft haar RAW-Catalogus Bepalingen – Duurzaam inkopen aangepast aan de gewijzigde ‘Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen’. Dit moet aanbestedende diensten helpen om de eisen gesteld aan duurzaam inkopen op een makkelijke manier op te nemen in RAW-bestekken.

Om aanbesteden diensten te helpen met het bereiken van de gestelde doelen aan duurzaam inkopen zijn in opdracht van het verantwoordelijk ministerie voor de infra-sector criteriadocumenten opgesteld voor diverse productgroepen. In mei 2015 zijn gewijzigde criteriadocumenten voor de grond-, weg- en waterbouw onder de titel ‘Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen’ gepubliceerd op de website van PIANOo.

De nieuwe versie RAW-Catalogus Bepalingen – Duurzaam inkopen (versie 3.0)  kan zowel in pdf als in het RAW-uitwisselingsformaat rsx gratis worden gedownload.

Scroll naar boven