Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nieuwe uitwerkingen over verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen beschikbaar

23-01-2013

In 2012 is CROW-publicatie ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’ uitgebracht. Deze publicatie is nu uitgebreid met uitwerkingen van specifieke installaties en systemen, welke gratis van de CROW-website zijn te downloaden. Zowel de publicatie als de uitwerkingen zijn tot stand gekomen door financiering van het Groene Golf Team van Rijkswaterstaat.

Veel wegbeheerders blijken te worstelen met de vraag hoe verkeerskundig beheer structureel verankerd wordt binnen de organisatie. Hoe toets je of de verkeerssystemen nog wel werken zoals dat oorspronkelijk bedoeld was?

Groene Golf Team

CROW-publicatie ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’ (publicatienummer 313) biedt hulp bij het organiseren en uitvoeren van het verkeerskundig beheer. Verder ondersteunt het Groene Golf Team wegbeheerders bij het op orde krijgen van hun regel- en informatiesystemen.

Uitwerkingen verkeerssystemen nu te downloaden

De uitwerkingen van verkeerslichtenregelingen waren reeds opgenomen in de publicatie. De uitwerkingen van de andere verkeerssystemen zijn nu ook van de CROW-website te downloaden. Naast uitwerkingen van verkeerslichtenregelingen zijn nu ook uitwerkingen van toeritdoseerinstallaties (TDI’s), verkeerssignalering (MTM), dynamische route-informatiepanelen (DRIP’s) en parkeerverwijssystemen (PRIS) beschikbaar.

Marktpartijen nauw betrokken bij publicatie

Bij het opstellen van de publicatie zijn alle partijen die een rol spelen bij verkeerskundig beheer betrokken geweest. De inhoud richt zich dan ook op een brede doelgroep, van bestuurder tot uitvoerende. De publicatie is bedoeld voor alle professionals, met name beleidsadviseurs, op het gebied van mobiliteit, verkeersmanagement of verkeerssystemen en uitvoerders van het verkeerskundig beheer. Publicatie ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’ (artikelnummer 313) is te bestellen via de CROW-website. De uitwerkingen zijn daar ook te downloaden.

Scroll naar boven