Nieuwe publicatie met oplossingen vrachtautoparkeren

17-10-2013

De nieuwe CROW-publicatie Handreiking vrachtautoparkeren is zowel een praktisch handboek als een inspiratiebundel. Veel informatie over vrachtautoparkeren is hierin gebundeld. Aan de hand van inspirerende oplossingen krijgen beleidsmakers handvatten om de problematiek van het vrachtautoparkeren aan te pakken.

‘Zonder vervoer staat alles stil’ is een bekende slogan uit de transportwereld. Toch moeten de vrachtauto’s die voor dat vervoer zorgen wel regelmatig stilstaan. Dat is immers geregeld in de rij- en rusttijdenwet. Daarnaast hebben de meeste gemeenten in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen dat vrachtauto’s tussen zes uur ’s avonds en acht uur ’s morgens niet mogen parkeren in de bebouwde kom, meestal met als uitzondering de bedrijventerreinen. Dit heeft als gevolg dat op diverse plaatsen ruimte moet worden gemaakt om vrachtauto’s te laten parkeren.
 
Economisch haalbare oplossingen
Een CROW-werkgroep heeft zich gebogen over de vraag waar welke parkeervoorzieningen voor vrachtauto’s kunnen worden aangeboden. Daarbij is rekening gehouden met de eisen uit de omgeving en de wensen van de vrachtautochauffeurs en zijn opdrachtgever. Ook is gezocht naar oplossingen die de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte zo min mogelijk aantasten, maar die wel economisch haalbaar zijn.
 
Bestel nu CROW-publicatie 327 ‘Handreiking vrachtautoparkeren’.

Scroll naar boven