CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Nieuwe ‘EMVI-criteria – leidraad voor boombestekken’ beschikbaar

18-12-2014

De VHG Vakgroep Boomspecialisten heeft in samenwerking met ondernemers, aanbestedende diensten, adviesbureaus en CROW een leidraad ontwikkeld voor EMVI-criteria voor boombestekken. De leidraad biedt een groot aantal suggesties voor relevante EMVI-criteria voor de thema’s duurzaamheid, communicatie en kwaliteitsborging.

Hoe profiteren we optimaal van de kwaliteit van specialistische bedrijven in de bomenbranche? Hoe stimuleren we de innovatiekracht, en verbeteren we de duurzame instandhouding van bomen? Vragen waarmee de VHG Vakgroep Boomspecialisten, als branchevereniging voor ondernemers in het groen, aan de slag wilde. De EMVI-criteria (‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’), die al in veel andere branches worden toegepast in het aanbestedingstraject, boden een goed aanknopingspunt.

Aanbevelingen voor boomspecialistische werkzaamheden

In de leidraad zijn ook aanbevelingen voor het gebruik van EMVI in de aanbesteding, beoordeling en gunning van boombestekken opgenomen. Met de leidraad ondersteunt de VHG opdrachtgevers en opdrachtnemers van boomspecialistische werkzaamheden bij het kiezen en toepassen van EMVI-criteria.

EMVI-criteriabibliotheek aangevuld

Tegelijkertijd is de EMVI-criteriabibliotheek van CROW aangevuld. Deze bibliotheek biedt opdrachtgevers in de GWW-sector inspiratie bij de keuze en het uitwerken van EMVI-criteria. Dit ondersteunt hen bij de uitvoering van de Aanbestedingswet 2012, waarin onder meer het uitgangspunt ‘EMVI-tenzij’ is opgenomen. Aanvullende voorbeelden van EMVI criteria kunt u vinden in de EMVI-criteria bibliotheek.

Download de Leidraad voor boombestekken.

Scroll naar boven