CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Handboek Verkeerslichtenregeling 2014 gelanceerd

20-11-2014

Handboek Verkeerslichtenregelingen is op 12 november tijdens het Nationaal verkeerskundecongres 2014 gelanceerd. De uitgave bundelt kennis over het ontwerpproces van verkeerslichtenregelingen. De kennis draagt bij aan een optimale verkeersdoorstroming en maximale verkeersveiligheid.

Theoretische kenns, praktische informatie

Deze uitgave behandelt alle onderwerpen waarmee verkeersprofessionals te maken krijgen tijdens het ontwerpproces van een verkeerslichtenregeling. Alle stappen in dit proces worden toegelicht met theoretische kennis en praktische informatie. De praktische informatie is vormgegeven in formules, meet- en rekenmethoden.

Vervangt kennis uit de 2006-editie

Het  nieuwe handboek (editie 2014) is geheel geactualiseerd en vervangt de editie uit het jaar 2006. Handboek Verkeerslichtenregelingen is geschreven door Ad Wilson in samenspraak met een deskundige werkgroep (wegbeheerders, bedrijven (adviesbureaus, verkeerslichtenindustrie) en onderwijsinstellingen).

Bestel de 2014-editie als publicatie.
Of bestel deze als online kennismodule.

Scroll naar boven