CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Nieuwe CROW-publicatie Mobiliteit en Ruimte biedt laatste kennis, overzicht en samenhang.

21-06-2013

Bestaande kennis over mobiliteit, bereikbaarheid en ruimtelijke vorming is bij elkaar gebracht in de vandaag verschenen publicatie 326 ‘Mobiliteit en ruimte- de wisselwerking tussen mobiliteit en ruimte in de stedelijke regio’. De nieuwe publicatie voorziet in de behoefte aan een overzichtswerk.

Behoefte aan overzicht

Mobiliteit en ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Steden kunnen niet goed functioneren zonder verkeers- en vervoerssystemen. Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor de productiviteit en (internationale) concurrentiekracht van bedrijven. Om adequaat beleid te kunnen voeren, is een goed begrip van de wisselwerking tussen beide noodzakelijk.

Actueel overzicht

De nieuwe publicatie geeft een actueel overzicht van de aanwezige kennis over de samenhang tussen mobiliteit en ruimte. Naast bestaand onderzoek en de uitdagingen van nu komen toekomstige ontwikkelingen, zoals het effect van ICT en nieuwe voertuigvormen, aan bod. Voor wie nog meer wil weten wordt er verwezen naar verdiepende literatuur.

Voor wie?

De publicatie richt zich op het schaalniveau van steden en stedelijke regio’s. Niet alleen verkeerskundigen en verkeersplanologen, maar ook stedenbouwkundigen, bestuurders en private partijen hebben baat bij de kennis uit deze publicatie.

Webshop

CROW publicatie 326 ‘Mobiliteit en ruimte- de wisselwerking tussen mobiliteit en ruimte in de stedelijke regio’ is te bestellen in de CROW webshop. In het najaar komt de publicatie ook online beschikbaar in de (nieuwe) CROW kennismodule Ruimte, mobiliteit en stedenbouw.

Scroll naar boven