Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nieuwe Adviesraad en Beheerraad voor aanbesteden en contracteren

14-05-2014

Op 7 mei jongstleden zijn twee nieuwe raden geïnstalleerd op het gebied van aanbesteden en contracteren en is één bestaande raad opgeheven. Nieuw zijn de Adviesraad en de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren. Opgeheven is de Raad voor het Infrabouwproces.

CROW biedt diverse methodieken, producten en ondersteuningsdiensten op het gebied van aanbesteden en contracteren. Denk daarbij aan de RAW-systematiek, hybride- en geïntegreerde contracten, EMVI-Gunnen op waarde, Past Performance en VISI. Draagvlak voor het gebruik van deze producten en diensten bij alle partijen binnen de sector is daarbij van belang, zowel bij de ontwikkeling, als bij de actualisatie ervan. CROW is hierbij de verbindende, onafhankelijke en faciliterende partij tussen opdrachtgever, adviseur, leverancier en aannemer. 

Aansluiten op ontwikkelingen

De wereld van het aanbesteden en contracteren is vol in ontwikkeling. CROW verandert mee en is veel meer producten en diensten gaan leveren op het gebied van aanbesteden en contracteren. De Raad voor het Infrabouwproces waarborgde een juiste procedure bij de actualisatie van de RAW-systematiek, waardoor de gebruiker verzekerd was van een actuele en juridisch betrouwbare RAW-systematiek. Door de genoemde ontwikkelingen had ook deze Raad een doorontwikkeling nodig. Hij is opgegaan in twee nieuwe raden: een Adviesraad en een Beheerraad Aanbesteden en Contracteren.

Raad voor het Infrabouwproces opgeheven

Raad voor het Infrabouwproces
Van links naar rechts: Rinke Veld (Struyk Verwo), Iman Koster (CROW), René Roels (Van Oord Nederland b.v.), Hein Boomars (Bouwend Nederland / VBW-Asfalt), Niels van Amstel (Megaborn), Cees de Groot (Bouwend Nederland), Wouter Remmelts (BAM International), Sjak Arts (Provincie Gelderland), Ad van Leest (CROW) Frits Houtman (Rijkswaterstaat GPO). Niet op de foto maar wel lid ten tijde van de opheffing: Cees van Putten (Bouwgrondstoffen Branche), Gert Veenhof (Aannemingsmij Van Gelder).


Adviesraad Aanbesteden en Contracteren

De leden van de Adviesraad zijn op de hoogte van de laatste trends en behoeften en geven als sectorvertegenwoordiger advies aan CROW op het gebied van Aanbesteden en Contracteren en volgen de uitgewerkte adviezen op in hun eigen en zo mogelijk in de vertegenwoordigde organisaties.

Adviesraad Aanbesteden en Contracteren
Van links naar rechts: Iman Koster (CROW), Carlita Vis (Rijkswaterstaat GPO, mede namens ProRail), Ad van Leest (CROW), Sjak Arts (Provincie Gelderland), Jan Put (Waterschap Groot Salland), Martien Vromans (Inkoopbureau Midden-Nederland), Niels van Amstel (Megaborn). Niet op de foto, maar wel aanwezig bij de installatie: Rinke Veld (Struyk Verwo), John Zegwaard (Ingenieursbureau gemeente Delft). Niet op de foto maar wel lid: Fay van Dongen (Vereniging van Waterbouwers).  Nog in te vullen positie: Bouwend Nederland en MKB-Infra.


Beheerraad Aanbesteden en Contracteren

De leden van de Beheerraad zijn deskundigen met een meer inhoudelijke achtergrond die de proceduregang bij ontwikkelen en actualisatie van kennis, instrumenten en systematieken toetst, goedkeurt en vaststelt. De inhoudelijke vakspecialisten zitten niet in de Beheerraad, maar in CROW-werkgroepen die de nieuwe kennis ontwikkelen onder begeleiding van CROW.

Beheerraad Aanbesteden en Contracteren
Van links naar rechts en van boven naar beneden: Wendy Kooijman (Waterschap Groot Salland), Marco Westhuis (Witteveen & Bos), Ad van Leest (CROW), Jeroen Oosthof (Expertisecentrum Civiel- en Cultuurtechniek gemeente Zwolle), René Roels (Van Oord Nederland b.v.), Martijn Romijn (Stadsingenieurs gemeente Leiden), Frits Houtman (Rijkswaterstaat GPO, mede namens ProRail), Paul van Bruggen (CROW). Niet op de foto maar wel lid: Cees van Luxemburg (Provincie Noord-Brabant). Nog in te vullen posities: Bouwend Nederland en MKB-Infra, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, Nederlands Verbond Toelevering Bouw.

Scroll naar boven