CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Nieuw online kennisplatform over vervoer personen over water

21-11-2014

Tijdens het Nationaal verkeerskundecongres 2014 is het 'Kennisplatform Personenvervoer over water’ gelanceerd. Alle kennis rondom vervoer van personen over water is te vinden op dit nieuwe online platform.

Omrijkilometers voorkomen, toerisme stimuleren

In Nederland worden bijna 300 veerdiensten geëxploiteerd. Jaarlijks maken miljoenen personen gebruik van deze veerdiensten. Alleen al de veerdiensten over rivieren en kanalen (‘zoete’ veren) vervoeren jaarlijks ruim 32 miljoen passagiers. Hierdoor worden ruim 330 miljoen omrijkilometers voor forenzen voorkomen. Daarnaast ontsluiten veerdiensten vaak toeristische attracties. Zo dragen veerdiensten bij aan de mobiliteit en economie.

Samenwerking partijen

Het ‘Kennisplatform Personenvervoer over water’ is een initiatief van het Landelijk Verenplatform (LVP) en CROW. Bij de totstandkoming van het platform is samengewerkt met gemeente Gorinchem, gemeente Amsterdam, provincie Zuid-Holland, Stadshavens Rotterdam, Waterbus/Aqualiner, Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart, Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart, Grontmij, Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland (VEEON) en Netherlands Maritime Technology. Het platform is medegefinancierd door het LVP. De begeleiding en het up-to-date houden van het platform zijn ondergebracht bij CROW. 

Vrij toegankelijk voor professionals

Het platform is vrij toegankelijk voor alle professionals die werkzaam zijn in het werkveld van personenvervoer over water. Professionals die werken bij de (decentrale) overheid, vervoersbedrijven, adviesbureaus, belangenorganisaties en kennisinstellingen. Om de groei van het platform te garanderen wordt naast het ‘halen’ van kennis ook het ‘brengen’ van kennis gestimuleerd. Het platform is de plek om van elkaar te leren.
 
Bekijk het platform: www.personenvervoeroverwater.nl
 

Scroll naar boven