CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Nationaal verkeerskundecongres: vier scripties in de race voor Prijs Beste HBO scriptie 2013

24-10-2013

De Verkeerskundeprijs wordt uitgereikt aan de HBO-student(en) met de beste scriptie over een verkeerskundig onderwerp. Van de acht ingediende scripties die de HBO-onderwijsinstellingen hebben ingestuurd voor de prijs, zijn er vier genomineerd. Deze jaarlijkse Verkeerskundeprijs wordt uitgereikt tijdens het Nationaal verkeerskundecongres, op 6 november in ‘s Hertogenbosch.

De jury, bestaande uit Wim van Tilburg (CROW en KpVV), Marleen Hovens (CROW), Ton Hendriks (ANWB), Sjoerd Nota (NHL/Jong Verkeerskunde) en Rolf Pieck (Royal HaskoningDHV), heeft de nominaties bekend gemaakt.

Genomineerden

  • Eelco Bos (NHTV, afgestudeerd bij Goudappel Coffeng, i.s.m. RET), ‘Reizen met de tijd mee
  • Joep Gudde (NHTV, afgestudeerd bij BNV Mobility) ‘Social media bij spitsmijden-projecten: Het betrokken houden van deelnemers van spitsmijden-projecten door middel van social media’
  • Michel van Dijk (NOVI Verkeersakademie, afgestudeerd bij gemeente Zwolle/TAUW), ‘Verkeersveiligheid Beter Benutten: Op zoek naar een methodiek voor het inventariseren en prioriteren van verkeerskundige opgaven’
  • Martijn Hoogenraad en Gijs van der Kolk (Christelijke Hogeschool Windesheim, afgestudeerd bij Royal HaskoningDHV), ‘Slimmer organiseren, slimmer reizen’

Presentaties

De vier genomineerden zullen in een sessie van Jong verkeerskunde hun scripties presenteren. U bent ook van harte welkom om deze sessie bij te wonen in sessie ronde 2 van 13.30 - 14.30 uur in zaal 26.  De winnaar ontvangt de Verkeerskundeprijs-bokaal tijdens het plenair programma.

Congres

Meer informatie over het congres vindt u op www.nationaalverkeerskundecongres.nl.

Scroll naar boven