CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Meedenkers-gevraagd-vanuit-kleinere-gemeenten-amplt100000-inwoners

25-10-2012

In tijden waarin geld schaarser wordt moet je goed afwegen of je een project wel of niet doet. En als je kunt kiezen uit meer projecten, dan bepalen welke het meest zinvol is in termen van maatschappelijke kosten en baten. Het Rijk doet dat al jaren met een MKBA (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse) bij dure projecten. Er blijkt ook behoefte aan zo’n afweging bij provincies, gemeenten en stadsregio’s voor kleinere projecten. Daarmee gaat het KpVV aan de slag.
Met u.

Het kan ook gaan om de aanleg van een rondweg, een parkeergarage, openbaarvervoer- of fietsvoorziening.

Niet met de bedoeling om één universele objectieve afwegingsmethode te maken; het gaat erom goede en transparante informatie te leveren voor de politieke afweging, besluitvorming en inspraak. Er komt een stappenplan om eerst de relevante aspecten te identificeren, vervolgens methoden aan te bieden waarmee de effecten van ingrepen in beeld gebracht worden en in een goede onderlinge samenhang worden gepresenteerd.

Dit proces wordt begeleid door een werkgroep. Voor een deel zal deze bestaan uit ‘brengers’, mensen die al veel ervaring hebben met MKBA’s en dergelijke. Maar om ervoor te zorgen dat het eindproduct (ook) bruikbaar is voor vertegenwoordigers van kleinere gemeenten, doen we bij deze specifiek een beroep op vertegenwoordigers van kleinere gemeenten. Wilt u aan deze werkgroep meedoen?

Werkbelasting is 3 vergaderingen (in de periode november 2012 - mei 2013) van ca. 2,5 uur, waarvoor telkens ca. 2 uur voorbereidingstijd.

Als u belangstelling heeft, meldt u zich dan (eventueel vergezeld van aanvullende vragen) aan bij:
Hans Voerknecht (KpVV), hans.voerknecht@kpvv.nl,
tel. 030-2918212 of 06-52354185.

Scroll naar boven