CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Mee doen met het samen beheren van de openbare ruimte?

19-04-2013

Hoe is actief burgerschap in de openbare ruimte te stimuleren? Wat is daarvoor nodig? En welke activiteiten, cursussen en instrumenten kunnen daarbij helpen?

Burgers en ondernemers gaan steeds meer bijdragen aan o.a. speelvoorzieningen, schone straten, moestuinen, het onderhoud van groen. Ook hebben burgers, de overheid, maatschappelijke organisaties en (sociaal) ondernemers elkaar harder nodig voor leefbare straten en buurten.

“Wij denken dat alle belanghebbenden van de openbare ruimte elkaar beter kunnen begrijpen, elkaar sneller kunnen vinden en meer aan elkaar kunnen hebben dan dat nu het geval is.” aldus adviesbureaus PLANterra en Buitenruimte.

Om die reden zijn zij, in samenwerking met CROW en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hard op zoek naar manieren van samen beheren van de openbare ruimte die passen in deze tijd. Op Participatiekaart.nl, initiatief van PLANterra, staat een overzicht van een aantal burgerparticipatieprojecten in de openbare ruimte.

Laat u inspireren en doe mee!

Word lid van de LinkedIn-groep ‘Actief burgerschap in de openbare ruimte’ of stuur een e-mail naar: meedoen@abidor.nl. Met alle verkregen informatie werken ze toe naar een programma van activiteiten, cursussen en instrumenten die ieder op zijn eigen plek kunnen helpen bij het (samen) beheren van de openbare ruimte.

 

Scroll naar boven