CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Kwaliteitsniveaus openbare ruimte online uitgebracht en uitgebreid

17-02-2015

CROW heeft alle beeldmeetlatten - waarmee de kwaliteit van de openbare ruimte kan worden gemeten - ondergebracht in de nieuwe Online Kennismodule ‘Beeldkwaliteit openbare ruimte Basis’. Deze kennismodule bevat alle kennis uit de papieren versie van de kwaliteitscatalogus openbare ruimte: ruim 200 beeldmeetlatten, meetinstructies en toelichtende teksten. De Online Kennismodule is verder aangevuld met 50 beeldmeetlatten die het mogelijk maken om de kwaliteit van ov-omgevingen (stations en haltes) te meten. Daarnaast introduceert CROW ook de Online Kennismodule Beeldkwaliteit ov-voertuigen.

De Online Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte Basis vervangt de eerder uitgebrachte ‘Kwaliteitscatalogus online’ en biedt kennis die bijdraagt aan het succesvol maken van de openbare ruimte. De kennismodule maakt het mogelijk om beeldmeetlatten te downloaden voor gebruik in onder andere beleidsdocumenten en schouwformulieren. Ook is het eenvoudig om beeldmeetlatten te zoeken en een persoonlijk dossier aan te maken met CROW-beeldmeetlatten en eigen beeldmeetlatten per wijk of bestek.

Lees het volledige persbericht.

Scroll naar boven