CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Kwaliteit bus, tram en metro nu te meten met beeldmeetlatten

26-02-2015

CROW-KpVV heeft een set van 33 kwaliteitscriteria, uitgedrukt in beeldmeetlatten, ondergebracht in de nieuwe Online Kennismodule ‘Beeldkwaliteit ov-voertuigen’. Met deze beeldmeetlatten wordt de kwaliteit van openbaarvervoervoertuigen (bus, tram, en metro) gemeten en gemonitord. De kennismodule bevat alle kennis uit de papieren versie van de Kwaliteitscatalogus ov-voertuigen 2014: 33 beeldmeetlatten, checklists en toelichtende teksten.

Een beeldmeetlat maakt het onderhoudsniveau van objecten meetbaar. De beeldmeetlat beschrijft een kwaliteitscriterium met foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen. Abonnees kunnen de meest actuele beeldmeetlatten voor ov-voertuigen bekijken en de foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen kopiëren naar Word en Powerpoint voor gebruik in onder andere beleidsdocumenten en schouwformulieren. Ook is het eenvoudig om beeldmeetlatten te zoeken, en een persoonlijk dossier aan te maken met CROW-beeldmeetlatten en/of eigen beeldmeetlatten.

Lees het volledige persbericht.

Scroll naar boven