CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

KpVVNieuws-Nieuwe-CROW-publicatie-Mobiliteit-en-Ruimte-biedt-laatste-kennis-overzicht-en-samenhang

25-06-2013

Bestaande kennis over mobiliteit, bereikbaarheid en ruimtelijke vorming was tot nu toe versnipperd. Deze kennis is nu door CROW en KpVV bij elkaar gebracht in de op 21 juni verschenen publicatie 'Mobiliteit en ruimte- de wisselwerking tussen mobiliteit en ruimte in de stedelijke regio'. Vooral veel kennis over mobiliteit en ruimte op het niveau van steden en stedelijke regio’s. De nieuwe publicatie voorziet in de behoefte aan een overzichtswerk.

Het KpVV en CROW organiseren samen op 28 juni a.s. een bijeenkomst rond deze nieuwe CROW-publicatie. Het boek is primair geschreven voor beleidsambtenaren, verkeerskundigen en planologen en brengt alle actuele/relevante informatie op het raakvlak van mobiliteit en ruimte overzichtelijk bijeen. Deelnemers ontvangen de publicatie tijdens die bijeenkomst.

Publicatie
U kunt de CROW Publicatie 326 nu bestellen via de CROW website.

Scroll naar boven