CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

KpVVNieuws-Modelbestek-van-de-toekomst

06-11-2013

Op weg naar meer flexibiliteit en innovatie in de contractvormen in het openbaar vervoer


Vervoerders en Vervoerders en overheden ervaren in toenemende mate problemen in de contractering, vooral bij aanbesteding van concessies. De huidige bestekken en contracten worden als te weinig flexibel ervaren en prikkelen onvoldoende tot innovatie in aanloop naar en lopende de concessie. De juridificering in de contractvorming heeft aan beide kanten geleid tot risicomijdend gedrag. De vervoerders en overheden willen dit doorbreken.

In dit modelbestek staan de belangrijkste aangrijpingspunten.

Bekijk: Modelbestek van de toekomst

Scroll naar boven